Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Alumni
 
 
ALUMNI reprezintă asociaţia absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
ALUMNI are ca obiectiv facilitarea comunicării între toţi membrii asociaţiei, din ţară şi din străinătate.
Pot fi membri ALUMNI toţi absolvenţii programelor de licenţă şi masterat ai Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, indiferent de anul absolvirii sau de specialitatea absolvită.
 

 
 
logo