Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Biblioteca

                                                                                                                                                                                    

Prezentare

        Biblioteca Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti a luat fiinţă în anul 1948 odată cu apariţia Institutului de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti. Din anul 1967 Biblioteca funcţionează la Ploieşti unde s-a mutat odată cu prima facultate transferată din Bucureşti. Colecţiile bibliotecii au o structură enciclopedică determinată de evoluţia Universităţii. Se asigură, astfel, posibilități de documentare şi informare pentru toate specializările. Fondul se constituie din cca. 290.000 u.b. care reprezintă aproximativ 80.500 titluri. Biblioteca oferă, pentru consultare: manuale, tratate, îndrumare, cărţi româneşti şi străine selectate pentru a răspunde cerinţelor documentării didactice, reviste de specialitate, lucrări de referinţă, standarde, brevete de invenţii etc. Informatizarea bibliotecii a început în anul 1995 utilizând programul CDS/ISIS. Din anul 2001 biblioteca dispune de o reţea de calculatoare având, ca suport software, programul integrat de bibliotecă ALICE. Baza de date accesibilă în prezent s-a realizat, în parte, prin conversia datelor din programul precedent, urmând să fie completată prin introducerea retroactivă a publicaţiilor.

Contact

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI
BIBLIOTECA CENTRALĂ
B-dul Bucureşti, nr. 39, Of. Poştal 13, CP 22, Ploieşti, Prahova
Telefon:+40-244-573171
Fax: +40-244-575847

Program de funcţionare

Sala de lectură (144 locuri)
luni vineri: 8:30 18:30
sâmbătă: 8:30 12:30
Sala periodice (21 locuri) luni vineri:8:30 18:30
Împrumut la domiciliu
luni, miercuri: 8:00 14:00
marţi, joi: 12:00 18:30
vineri: 8:00 12:00

 
 
Logo