Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Centre de cercetare
 
        În Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti funcţionează 13 centre de cercetare, grupate în general în jurul unor departamente aparţinând celor cinci facultăţi din universitate:
Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi
Tehnologii moderne şi ecologice în foraj-extracţie

Materiale si tehnologii de fabricație a echipamentelor petroliere

Rezistența, stabilitatea, dinamica și durabilitatea structurilor din utilajul petrolier și petrochimic

Automatizarea evoluată a proceselor chimice

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Centrul de cercetare interdisciplinară pentru implementarea politicilor Uniunii Europene în țările din zona Mării Negre

Centrul de cercetare în studii literare, lingvistică, teoria criticii și culturii

Centrul de cercetare CerTIMF

Centrul de cercetări interdisciplinare pentru strategii economico-financiare

Centrul de cercetări interdisciplinare pentru strategii de implementare a politicilor Uniunii Europene în ţările din zona Marii Negre

Centrul de studii şi cercetări economice

Centrul de studii şi cercetări juridice şi socio-administrative