Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Consiliul ştiinţific
 
     Consiliul Ştiinţific are rolul de a coordona activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti.
 1. Prof. univ. dr. ing. Bolocan Ion - preşedinte
 2. Prof. univ. dr. ing. Paraschiv Nicolae - membru
 3. Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail - membru
 4. Prof. univ. dr. ing. Nistor Iulian - membru
 5. Prof. univ. dr. ing. Roşca Paul - membru
 6. Prof. univ. dr. ing. Ciuparu Dragoş - membru
 7. Prof. univ. dr. ing. Popescu Cătălin - membru
 8. Prof. univ. dr. Dobrinescu Anca Mihaela - membru
 9. Prof. univ. dr. Ionescu Arleen Nerissa - membru
 10. Prof. univ. dr. Vîlcu Gabriel - membru
 11. Conf. univ. dr. ing. Nicolescu Constantin - membru

(regulament_consiliu_stiintific_upg.pdf)