Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Proiecte CEEX coordonate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
 

 

        În cadrul programului Cercetare de Excelenţă, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti a participat la o serie de proiecte de cercetare realizate în parteneriat cu alte universităţi, institute de cercetare sau agenţi economici, dintre care la o parte a fost coordonator.