Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Proiecte PN II coordonate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti