Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
POSTURI DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2016-2017
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARE PENTRU COMISIILE DE CONCURS
 
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
      Departamentul de Inginerie Mecanică
      Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică - Programul desfășurării concursului
FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR
      Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ Programul desfășurării concursului
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
       Departamentul de Chimie Programul desfășurării concursului
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE
       Departamentul de Științele Educației Programul desfășurării concursurilor
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
       Departamentul de Administrarea Afacerilor Programul desfășurării concursului
       Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate Programul desfășurării concursului
 
 
 
 
 
Fișa de verificare a standardelor minime de prezentare la concurs:
                        Domeniul Inginerie Mecanică, mecatronică și robotică
                        Domeniul Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
                        Domeniul Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
                        Domeniul Inginerie Chimică, știința materialelor și nanomaterialelor 
                        Domeniul Psihologie și științe ale educației
                        Domeniul Stiințe Juridice
                        Domeniul Stiinte economice și administrarea afacerilor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTURI DIDACTICE VACANTE, SEMESTRUL al II-lea, AN UNIVERSITAR 2015-2016
 
 
 
 
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ
      Departamentul de Inginerie Mecanică  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
       Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR  
        Departamentul de Forajul Sondelor, Extracția și Transportul Hidrocarburilor   -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
        Departamentul de Geologie Petrolieră și Inginerie de Zăcământ   -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
 
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE
       Departamentul de Chimie  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
 
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE
       Departamentul de Filologie  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
        Departamentul de Științele Educației  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
         Departamentul de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică  -  PROGRAMUL DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS
 
Logo