Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Editura UPG
 

        Începând din anul 1993, activitatea de editare a cărţii universitare, desfăşurată timp de 40 de ani, în cadrul Centrului de Multiplicare al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, a fost preluată în condiţii de exigenţă sporită şi condiţii grafice superioare, de către nou înfiinţata Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
        Destinată în principal asigurării materialului didactic necesar procesului de învăţământ: cursuri, îndrumare de laborator, Editura publică şi alte lucrări cu un înalt nivel ştiinţific, în măsură să acopere toate domeniile de interes ale cadrelor didactice şi studenţilor din universitatea noastră şi nu numai.

http://editura.upg-ploiesti.ro/