Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Date de contact:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Tel.: +40-244 573 171 int. 373; 0244 573 540
Fax: +40-244 575 847
corpul J, etaj 2, cam. 8
E-mail: dppd@upg-ploiesti.ro

ORGANIZARE ŞI MISIUNE

        Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă în structura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ca urmare a Ordinului Ministrului nr. 4148/13.07.1998. Departamentul funcţionează după Regulamentul privind organizarea şi funţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic aprobat prin Ordinul Ministrului învăţământului nr. 4356/11.07.1996, în baza art. 68 al Legii Învăţîmântului nr. 84/1995, modificată şi completată cu Legea nr. 131/1995.   
      Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe şi să absolve toate disciplinele prevăzute în cadrul planului de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
        Departamentul funcţionează pe bază de regulament în instituţiile de învăţământ superior şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică. Aceasta se desfăşoară conform planului de învăţământ care cuprinde două niveluri. Nivelul 1 are 35 credite şi se derulează pe parcursul studiilor universitare, cu posibilitatea de a desfăşura activităţi didactice până la clasa a X-a.


Noutăţi!!!
 • In perioada 10.02.2017 - 28.02.2017 se fac inscrieri la Nivelul II comasat, postuniversitar. Inscrierile se fac in J II 8, de luni pana joi intre orele 8:00 - 13:00. Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia. Taxa de școlarizare este în valoare de 1500 de lei, se achită în trei rate a câte 500 lei / luna. Actele necesare inscrierii sunt:
  • diploma de licenţă, copie simpla conform cu originalul (la inscriere se aduce si originalul)
  • certificat sau adeverinta absolvire nivel I
  • adeverinţă că este înscris la master/ adeverinţă sau certificat că a absolvit un master 
  • carte de identitate 
  • certificat naştere 
  • certificat căsătorie (dacă este cazul) 
  • chitanţă taxă de înscriere, 50 de lei, se achita la casieria UPG
  • contract de studii, de la DPPD
  • fisa de inscriere (se descarca de aici) 
 • Colocviul pentru admiterea la examenul de grad didactic I, seria 2017 – 2019, are loc în data de 06.02.2017, corpul J, etaj II, conform programării:
  • Limba Engleză – sala J II 11, ora 9:00
  • Limba Română – sala J II 3, ora 9:00
  • TPP – sala J II 1, ora 9:00
  • Finante - Banci– sala J II 1, ora 11:00
  • Matematică – sala J II 1, ora 9:00
  • Informatică – sala J II 1, ora 9:00
  • Contabilitate – sala J II 1, ora 11:00
  • ECTS – sala J II 1, ora 9:00
  • Management – sala J II 1, ora 9:00
  • Limba Franceză – sala J II 2, ora 11:00
  • Educatoare – sala J II 10, ora 9:00
  • Învăţători – sala J II 9, ora 11:00
 • Listele cuprinzând candidatii la colocviu de grad didactic I, seria 2017-2019:
 • În perioada 05.12.2016 - 20.01.2017, se fac înscrieri pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019.
  Înscrierea se face in corpul J, etaj II, sala 8 iar dosarul cuprinde următoarele documente:
  1. Cerere tip (clic aici pentru descărcare)
  2. Copie CI
  3. Bibliografie selectivă
  Precizam că în perioada 19.12.2016 - 15.01.2017 UPG este închis (concediu de odihnă).
 • S-au fixat datele pentru susținerea inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru gradul didactic I, specializarea EDUCATOARE, seria 2015-2017, anul scolar 2016-2017 (clic aici pentru a descărca fișierul).
 • Se eliberează adeverințele de grad didactic II, sesiunea 2016.
 • Au fost aprobate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice comisiile pentru examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2015-2017. Candidații sunt rugați să ia legătura cu membrii comisiei în vederea stabilirii datelor pentru inspecțiile finale și susținerea lucrării de grad didactic I. Perioada pentru efectuarea inspecțiilor finale și susținerea lucrării de grad didactic I este 01 octombrie 2016 - 05 iunie 2017. Componența comisiilor poate fi aflată din listele de mai jos:
 • În perioada 03-19 octombrie 2016, DPPD organizează înscrieri pentru modulul psihopedagogic, nivel I, comasat. Dosarul pentru înscriere cuprinde următoarele acte:
  • Diplomă de licență (original și copie simpla, pe care se trece conform cu originalul de catre secretarul departamentului)
  • Copie simplă CI
  • Copie simplă certificat naștere
  • Copie simplă certificat căsătorie (dacă s-a schimbat numele)
  • Taxă de înscriere în valoare de 50 lei, se achită la casierie (corp A, etaj II) și se depune la dosar originalul
  • Fișă de înscriere tip (se poate descărca de aici)
  • Contract de studii (de la DPPD)
 • Se pot înscrie și urma acest curs doar cei care au absolvit o specializare din cadrul unui domeniu acreditat în UPG sau unui domeniu înrudit acestuia
 • Taxa de școlarizare este în valoare de 1500 de lei, se achită în trei rate a câte 500 lei/luna
 • Cursurile se desfașoară după următorul program:
  • Vineri - începand cu ora 15:30
  • Sâmbătă și Duminica - începând cu ora 9:00
 • Programarea examenelor și comisiile pentru examenele de grad didactic 2:
 • Lucrările de gradul I se vor depune în zilele de 29 și 30 august 2016 la DPPD, sala J II 8, între orele 9-13, obligatoriu semnate de coordonator. De asemenea, lucrarea trebuie însoțită de un CD, care să conțină lucrarea în format electronic, sub forma de fișier PDF generat direct din documentul original (NU scanat), neprotejat prin parola, semnatura electronica sau în alt mod.
 • Formulare utilizate pentru lucrările de gradul I:
 • Listele cuprinzând candidații admiși să participe la examenul de grad didactic II, sesiunea 2016:

Secretariat

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
MARTI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
MIERCURI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
JOI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
VINERI – NU AVEM PROGRAM CU PUBLICUL

Va rugam insistent sa respectati programul afisat


PROIECTE DE DEZVOLTARE

        Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploiesti este în prezent partener în următoarele două proiecte POSDRU:

 1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională (POSDRU/92/3.1./ S/ 62353);
 2. Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Prahova şi Brăila (POSDRU/87/1.3./S/63329).
        Mai multe amănunte despre defăşurarea acestor programe pot fi obţinute din documentele următoare:
 
 
POSDRU/92/3.1./ S/ 62353
 
Buletine de ştiri:
Documente finalizare cursuri grupele 3 şi 4: 
Noutăţi!!!:
 • Comunicat de presă din 28 noiembrie 2013 privind conferinţa din 11 decembrie 2013 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – proiect si realizari (legătura către document).
 • Invitaţie la conferinţa din 11 decembrie 2013 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – proiect si realizari  (legătura către document).
 • Comunicat de presă posteveniment din 01 iulie 2013 privind evenimentul de networking din 27 iunie 2013 Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 25 iunie 2013 privind evenimentul de networking din 27 iunie 2013 Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Invitaţie la evenimentul de networking Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 8 mai 2013 privind evenimentul de networking din 15 mai 2013 Merită să fii antreprenor! (legătura către document).
 • 15 martie 2013: A fost realizată împărţirea pe grupe: Lista cu membrii grupelor. Activităţile grupei 1 încep în data de 23 martie, la ora 08:00, iar activităţile grupei 2 încep în data de 30 martie, la ora 08:00.
 • 12 martie 2013: A fost realizată ierarhizarea candidaţilor, în urma testelor de evaluare: Lista cu rezultatele evaluării. În zilele următoare se vor desfăşura următoarele activităţi:
  • 13.03.2013: depunerea contestațiilor: În UPG Ploieşti, la sediul DPPD, camera J II 8, între orele 9 şi 16
  • 14.03.2013: soluționarea contestațiilor: La sediul DPPD din UPG, între orele 9 şi 10
  • 15.03.2013: afișarea rezultatelor finale.
 • Agenda de lucru pentru seria 1
 • Agenda de lucru pentru seria 2
 • Formular adeverinţă angajat utilizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piata muncii în societatea informatională” (legătura către document).
 • Calendar de desfăşurare a procesului de selecţie a candidaţilor pentru participare la Programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale (legătura către document).
 • Metodologie de selecţie a participanţilor şi de organizare a Programului de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale  (legătura către document).
 • Oferta de formare a Proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională” - Program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale (legătura către document).
 • Comunicat de presă posteveniment din 22 februarie 2013 privind evenimentul de networking Vino şi testează-ţi ideea de afacere! (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 4 februarie 2013 privind evenimentul de networking din 21 februarie 2013 Vino şi testează-ţi ideea de afacere (legătura către document).
 • Invitaţie la evenimentul de networking din 21 februarie 2013 Vino şi testează-ţi ideea de afacere (legătura catre document).
Documente de lucru:
Anunţurile precedente:

POSDRU/87/1.3./S/63329

Noutăţi!!!:

 • Raportul final al proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație
  din județele Brăila și Prahova” (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 12 septembrie 2013 - Schimb de bune practici la finalul proiectului ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 9 septembrie 2013 - S-a încheiat formarea cadrelor didactice în proiectul ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 27 august 2013 - Ultima serie de formare din cadrul proiectului ActorED a susținut examenele de evaluare finală (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 20 august 2013 - Evaluarea calității programelor de formare la sfârșitul proiectului ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 28 februarie 2013 - Expuneri privind obiectivele orizontale ale proiectului (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 26 februarie 2013 - Finalizarea celei de-a patra serii de formare (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 6 noiembrie 2012 (legătura către document).
Anunţurile precedente:
 • Comunicat de presă din 11 octombrie 2012: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila organizează în perioada 12-14 octombrie 2012, la Predeal, evenimentul Importanţa formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, urmărind promovarea formării iniţiale continue a personalului didactic şi schimbul de bune practici între experţi implicaţi în implementarea unor proiecte similare (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 27 septembrie 2012: Clopoţelul sună şi pentru cadrele didactice - A început a IV-a serie de formare (legătură către document).
 • Se organizează seria a patra de formare începând cu 15 septembrie 2012 (legătura către platforma de e-learning)
 • Comunicat de presă din 28 iunie 2012: 197 de cadre didactice au participat la întâlnirea de lucru organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Casa Corpului Didactic Prahova (legătura către document)