Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
| Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Date de contact:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Tel.: +40-244 573 171 int. 373; 0244 573 540
Fax: +40-244 575 847
corpul J, etaj 2, cam. 8
E-mail: dppd@upg-ploiesti.ro

ORGANIZARE ŞI MISIUNE

        Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă în structura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ca urmare a Ordinului Ministrului nr. 4148/13.07.1998. Departamentul funcţionează după Regulamentul privind organizarea şi funţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic aprobat prin Ordinul Ministrului învăţământului nr. 4356/11.07.1996, în baza art. 68 al Legii Învăţîmântului nr. 84/1995, modificată şi completată cu Legea nr. 131/1995.   
      Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe şi să absolve toate disciplinele prevăzute în cadrul planului de învăţământ al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
        Departamentul funcţionează pe bază de regulament în instituţiile de învăţământ superior şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică. Aceasta se desfăşoară conform planului de învăţământ care cuprinde două niveluri. Nivelul 1 are 35 credite şi se derulează pe parcursul studiilor universitare, cu posibilitatea de a desfăşura activităţi didactice până la clasa a X-a.


Noutăţi!!!

Secretariat

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
MARTI : 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
MIERCURI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
JOI: 9:00 – 10:00, 13:30 – 15:00
VINERI – NU AVEM PROGRAM CU PUBLICUL

Va rugam insistent sa respectati programul afisat


PROIECTE DE DEZVOLTARE

        Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploiesti este în prezent partener în următoarele două proiecte POSDRU:

 1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională (POSDRU/92/3.1./ S/ 62353);
 2. Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Prahova şi Brăila (POSDRU/87/1.3./S/63329).
        Mai multe amănunte despre defăşurarea acestor programe pot fi obţinute din documentele următoare:
 
 
POSDRU/92/3.1./ S/ 62353
 
Buletine de ştiri:
Documente finalizare cursuri grupele 3 şi 4: 
Noutăţi!!!:
 • Comunicat de presă din 28 noiembrie 2013 privind conferinţa din 11 decembrie 2013 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – proiect si realizari (legătura către document).
 • Invitaţie la conferinţa din 11 decembrie 2013 Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – proiect si realizari  (legătura către document).
 • Comunicat de presă posteveniment din 01 iulie 2013 privind evenimentul de networking din 27 iunie 2013 Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 25 iunie 2013 privind evenimentul de networking din 27 iunie 2013 Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Invitaţie la evenimentul de networking Start-Up Online În România (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 8 mai 2013 privind evenimentul de networking din 15 mai 2013 Merită să fii antreprenor! (legătura către document).
 • 15 martie 2013: A fost realizată împărţirea pe grupe: Lista cu membrii grupelor. Activităţile grupei 1 încep în data de 23 martie, la ora 08:00, iar activităţile grupei 2 încep în data de 30 martie, la ora 08:00.
 • 12 martie 2013: A fost realizată ierarhizarea candidaţilor, în urma testelor de evaluare: Lista cu rezultatele evaluării. În zilele următoare se vor desfăşura următoarele activităţi:
  • 13.03.2013: depunerea contestațiilor: În UPG Ploieşti, la sediul DPPD, camera J II 8, între orele 9 şi 16
  • 14.03.2013: soluționarea contestațiilor: La sediul DPPD din UPG, între orele 9 şi 10
  • 15.03.2013: afișarea rezultatelor finale.
 • Agenda de lucru pentru seria 1
 • Agenda de lucru pentru seria 2
 • Formular adeverinţă angajat utilizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piata muncii în societatea informatională” (legătura către document).
 • Calendar de desfăşurare a procesului de selecţie a candidaţilor pentru participare la Programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale (legătura către document).
 • Metodologie de selecţie a participanţilor şi de organizare a Programului de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale  (legătura către document).
 • Oferta de formare a Proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353 „Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională” - Program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale (legătura către document).
 • Comunicat de presă posteveniment din 22 februarie 2013 privind evenimentul de networking Vino şi testează-ţi ideea de afacere! (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 4 februarie 2013 privind evenimentul de networking din 21 februarie 2013 Vino şi testează-ţi ideea de afacere (legătura către document).
 • Invitaţie la evenimentul de networking din 21 februarie 2013 Vino şi testează-ţi ideea de afacere (legătura catre document).
Documente de lucru:
Anunţurile precedente:

POSDRU/87/1.3./S/63329

Noutăţi!!!:

 • Raportul final al proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație
  din județele Brăila și Prahova” (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 12 septembrie 2013 - Schimb de bune practici la finalul proiectului ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 9 septembrie 2013 - S-a încheiat formarea cadrelor didactice în proiectul ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 27 august 2013 - Ultima serie de formare din cadrul proiectului ActorED a susținut examenele de evaluare finală (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 20 august 2013 - Evaluarea calității programelor de formare la sfârșitul proiectului ActorED (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 28 februarie 2013 - Expuneri privind obiectivele orizontale ale proiectului (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 26 februarie 2013 - Finalizarea celei de-a patra serii de formare (legătura către document)
 • Comunicat de presă din 6 noiembrie 2012 (legătura către document).
Anunţurile precedente:
 • Comunicat de presă din 11 octombrie 2012: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila organizează în perioada 12-14 octombrie 2012, la Predeal, evenimentul Importanţa formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice, urmărind promovarea formării iniţiale continue a personalului didactic şi schimbul de bune practici între experţi implicaţi în implementarea unor proiecte similare (legătura către document).
 • Comunicat de presă din 27 septembrie 2012: Clopoţelul sună şi pentru cadrele didactice - A început a IV-a serie de formare (legătură către document).
 • Se organizează seria a patra de formare începând cu 15 septembrie 2012 (legătura către platforma de e-learning)
 • Comunicat de presă din 28 iunie 2012: 197 de cadre didactice au participat la întâlnirea de lucru organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Casa Corpului Didactic Prahova (legătura către document)