Ingineria Petrolului şi Gazelor -> Forajul Sondelor, Extracţia si Transportul hidrocarburilor

| Catedre:
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEŞTI
Departamentul Forajul Sondelor, Extractia si Transportul Hidrocarburilor
B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 221
Fax: +40-244-575847, E-mail: foraj@upg-ploiesti.ro

PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor a luat fiinţă în luna iulie 2011 prin comasarea Catedrei Foraj - Extractie cu colectivul de Transportul Hidrocarburilor desprins din Catedra de Hidraulică, Termotehnică şi Inginerie de Zăcământ. Constituirea Departamentului Forajul Sondelor, Extracţia  şi Transportul Hidrocarburilor (FETH) este rezultatul reorganizării Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale
Departamentul FETH asigură pregătirea de specialitate a studenţilor din cadrul secţiilor de 4 ani zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă, studii de licenţă de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor (IPG). De asemenea asigură programul studenţilor din cadrul programelor de masterat de la Facultatea IPG. Departamentul organizează studii de doctorat în domeniul Mine, Petrol şi Gaze.
Departamentul FETH se bucură de un înalt prestigiu Naţional şi Internaţional datorită unei foarte bune pregătiri profesionale şi ştiinţifice a cadrelor didactice.
Prelegerile ţinute la un înalt nivel ştiinţific au ca bază cărţile, manualele, îndrumarele de laborator şi de proiect, editate de cadrele didactice din departament, care acoperă în întregime toate disciplinele fundamentale şi de specialitate din planurile de învăţământ.
Biroul Departamentului

1. Prof.dr.ing. Lazar Avram - Director Departament
2. Prof.dr.ing. Florinel Dinu
3. Conf.dr.ing. Serban Nicolescu
4. Conf.dr.ing. Mihai Albulescu
5. Conf.dr.ing. Maria Petre

 


BAZA MATERIALĂ
 • Reţea calculatoare Foraj
 • Reţea calculatoare Extracţia Petrolului
 • Reţea calculatoare Extracţia Gazelor Naturale
 • Staţie grafică pentru geofizică
 • Imprimante HP LaserJet, HP DeskJet , Epson, Canon
 • Scannere HP ScanJet 3c , AV 360 C
 • Copiatoare Minolta EP 30, Xerox
 • Videoproiectoare Nec, Plus, Sony, BenQ, Mitzubishi
 • Retroproiectoare Novascope
 • Calculatoare Pentium IV, 512MB RAM, 3 GHz, HDD100Gb
 • Notebook Toshiba Satellite, HP, Compaq, Dell, Webboy
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive (Well Control)
 • Simulator PIPE SIM, OFM 2006 de la firma Schlumberger
 • Simulator pentru prevenirea şi combaterea manifestărilor eruptive Drill Sim 50 şi Drill Sim 5000
 • Porozimetru firma VINCI
 • Permeametru firma VINCI
 • Reovâscozimetru tip Broockfield

COMPONENŢA
Departamentulului de:
Forajul Sondelor, Extracţia şi Transportul hidrocarburilor (FETH)
1. Prof.dr.ing. Avram Lazăr , lavram@mail.upg-ploiesti.ro , int. 210
2. Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai, mpcoloja@mail.upg-ploiesti.ro, int. 103
3. Prof.dr.ing. Dinu Florinel , flgdinu@mail.upg-ploiesti.ro, flgdinu@yahoo.com int. 132
4. Prof.dr.ing. Cristescu Tudora, cristescuteo@gmail.com,tcristescu@upg-ploiesti.ro, int.144 
5. Conf.dr.ing. Albulescu Mihai, malbulescu@upg-ploiesti.ro, int. 234
6. Conf.dr.ing. Ciobanu Petru, ciobanu_petru_patrick@yahoo.com, int. 146
7. Conf.dr.ing. Ionescu Mihail, mionescu@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
8. Conf.dr.ing. Marcu Mariea mariea_rad@yahoo.com, int.269
9. Conf.dr.ing. Neacşu Sorin sneacsu.ph@gmail.com, int.236
10. Conf.dr.ing. Petre Maria mapatrascu@yahoo.com, int.146
11. Conf.dr.ing. Popescu Maria Georgeta mgpopescu56@yahoo.com, int.145
12. Conf.dr.ing. Nicolescu Constantin cnicolescu_ro@yahoo.com,int. 269
13. Conf. dr. ing. Nicolescu Şerban, nserban@mail.upg-ploiesti.ro, int.174
14. Şef lucr.dr.ing. Rădulescu Renata, renataradulescu@yahoo.com, 235
15. Şef lucr.dr.ing. Suditu Silvian, silviusuditu@yahoo.com, int. 144
16. Şef lucr.dr.ing. Eparu Cristian , iepy79@yahoo.com , int.234
17. Ing. Marian Bădoiu, int. 148
18. Secretar ing. Iuliana Gheţiu, iuliana_tigau@yahoo.com, int. 146
19. Subing. Augustin Mesch, int.210
20. Tehn. Mihail Radu, int.174
21. Tehn. Eugeniu Marinescu, int 145
22. Tehn. Coman Doru , int. 144
23. Lac. mec. Gheorghe Moscaliuc, int 146

Conducatori de doctorat:

Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
Prof.dr.ing. Neculai Macovei
Prof.dr.ing. Cornel Trifan
Prof.dr.ing. Marcela Patarlageanu
Prof.dr.ing. Lazar Avram
Prof.dr.ing. Coloja Pascu Mihai

Cadre didactice asociate

1. Prof.dr.ing. Pătărlăgeanu Marcela
2. Prof.dr.ing. Mihai Gheorghitoiu
3. Prof.dr.ing. Neculai Macovei
4. Prof.dr.ing. Trifan Cornel
5. Conf.dr.ing. Cristescu Maria
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată pe teme de importanţă deosebită:
a) Proiectarea construcţiei şi optimizarea forajului sondelor de petrol şi gaze;
b) Proiectarea tubării, cimentării şi tehnicile de completare a sondelor orizontale;
c) Optimizarea forajului şi carotajului mecanic cu sondeze;
d) Procedee noi de cimentare şi consolidare a sondelor cu diametre mari;
e) Proiectarea regimului tehnologic la forajul hidrogeologic;
f) Analiza funcţionării sondelor şi optimizarea regimului de lucru;
g) Proiectarea regimului tehnologic de funcţionare a sondelor în erupţie naturala, erupţie artificială şi pompaj cu prăjini;
h) Proiectarea regimului de lucru la sondele ce utilizează sisteme de extracţie neconvenţionale; pompaj elicoidal, pompaj hidraulic, pompaj electrocentrifugal;
i) Prevenirea şi combaterea viiturilor de nisip; stimularea sondelor;
j) Exploatarea sondelor cu înclinări mari, orizontale şi a sondelor marine;
k) Stabilirea regimului de exploatare a sondelor de gaze;
l) Proiectarea regimului tehnologic de comprimare şi înmagazinare a gazelor naturale;
m) Stabilirea tehnologiei optime de evacuare a apei din sondele de gaze naturale;
n) Simularea exploatării zăcămintelor de gaze şi de gaze cu condensat, în scopul optimizării şi alegerii echipamentului de extracţie necesar;
o) Metode de măsurare a gazelor naturale care ţin seama de umiditatea acestora;
p) Studiul interacţiunii fluid-fluid si roca-fluid-fluid;
r) Redistribuirea saturaţiilor în zăcămintele de ţiţei abandonate;
q) Studiul echilibrului de fază pentru sistemele de gaze cu condensat;
s) Evaluarea proprietăţilor fizice ale rocilor şi fluidelor de zăcământ;
t) Metode chimice de creţştre a factorului de extracţie din zăcămintele de ţiţei;
u) Proiectarea sistemelor de transport şi distribuţie a fluidelor;
v) Metode moderne de depoluare a solurilor contaminate cu hidrocarburi;
x) Cercetări privind poluările generate de exploatările petroliere şi posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii mediului;
y) Protecţia anticorozivă a echipamentului sondelor de extracţie şi a conductelor de transport.COLABORĂRI EXTERNE
 • Şcoala de Petrol şi Motoare, Institutul Francez de Petrol, Franţa
 • Universitatea de Petrol din Beijing, China
 • Universitatea Tehnica din Clausthal, Germania
 • Universitatea Tehnica BERGAKADEMIE din Freiberg, Germania
 • Universitatea Stavanger, Norvegia
 • Universitatea de Ştiinţe Tehnologice din Kracow, Polonia
 • Schlumberger GeoQuest Technologies, Hanovra, Germania
 • Facultatea de Inginerie chimică şi de petrol a Universităţii Al-Baath din Homs, Siria
 • Universitatea din Calgary, Canada
 • Universitatea din Miskolc, Ungaria
 • GlobalSantaFe, SUA
 • Baker Hughes, SUA


PARTENERI TRADIŢIONALI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Parteneri industriali
 • S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş
 • S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş
 • S.C. PETROM S.A. Bucureşti Grup OMV
 • S.C. PETROMSERVICE S.A. Ploieşti
 • DISTRIGAZ SUD S.A. Bucureşti
 • E-ON GAZ ROMANIA Târgu Mureş
 • DISTRIGAZ VEST S.A. - Oradea
 • CONPET S.A. Ploieşti
 • S.C. DAFORA S.A. Mediaş
 • S.C. FORAJ SONDE S.A. Târgu Mureş
 • I.C.P.T. Câmpina
 • I.C.P.G.N. Mediaş
 • Ministerul Educaţiei, Cercetşrii şi Tineretului
 • Ministerul Economiei şi Comerţului
 • PETROSTAR S.A. Ploieşti
 • Schlumberger România, Bucureşti
 • MI Swaco Romania, Bucureşti
 • Mud-Data ROM Ploieşti
 • Saipem Grup ENI Italia


Ultima modificare: 14-04-2016 10:16
inchide Inchide fereastra