Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
 
imagine decan | Ingineria Petrolului şi Gazelor
Decan:
Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor

Date de contact:

Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploieşti, România, 100680
Tel.: +40 244 576210
Fax: +40 244 575847
E-mail: fe@upg-ploiesti.ro
Pagina facultatii: http://ipg.upg-ploiesti.ro

Mesajul decanului:
 
         Ingineria Petrolului şi Gazelor este singura facultate din România care pregăteşte specialişti în domeniul exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze şi printre puţinele din Europa şi chiar din lume.
         Studenţii şi masteranzii facultăţii de Ingineria Petrolului şi Gazelor beneficiază de serviciile unui corp profesoral de elită, de laboratoare de cercetare şi didactice moderne, softuri de ultimă oră etc.
Studenţii şi masteranzii cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, pot beneficia de burse, atât de la bugetul de stat, cât şi din partea unor companii petroliere, cu care facultatea are relaţii de colaborare.
Spectrul competenţelor obţinute de studenţii şi masteranzii facultăţii este extrem de larg. Aceasta le permite absolvenţilor să găsească uşor locuri de muncă, atât în ţară, cât şi în străinătate.
         Astfel, după absolvire se pot angaja ca ingineri de foraj, ingineri de fluide, ingineri de producţie, supervizori de foraj-extracţie, ingineri de zăcământ, ingineri în transport, distribuţie şi depozitarea fluidelor (ţiţei, gaze, apă), cercetători, proiectanţi, cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi/sau universitar etc.
Pentru absolvenţii unui program de masterat există şansa continuării pregătirii ştiinţifice în cadrul unui program de doctorat  în domeniul Mine, Petrol şi Gaze, tot în cadrul facultăţii.
        Diplomele de licenţă şi cele de master sunt recunoscute pretutindeni în lume, oferind şansa angajării absolvenţilor la prestigioase companii petroliere multinaţionale.