Inginerie Mecanică şi Electrică -> Automatică, Calculatoare şi Electronică

| Departamente:
UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL  AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 131, 129, 270
Fax: +40-244-575847
 
PREZENTARE GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI:

 Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a luat ființă în anul 2011, prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare, respectiv Electrotehnică - Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în structuri comune începând cu anul 1961, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică și Informatică (1975 - 1990) și Catedra Automatică și Electrotehnică (1990 - 1994).
Departamentul are următoarele obiective principale:
• pregătirea de specialişti în domeniile automatizării proceselor, informaticii aplicate, calculatoarelor; electrotehnicii și electronicii;
• aprofundarea cunoaşterii în domeniul sistemelor automate;
• dezvoltarea de produse şi tehnologii pentru automatizarea proceselor.
Departamentul asigură, prin cursuri de specialitate corespunzătoare, pregătirea studenţilor pentru nivelurile licenţă de la facultăţile: Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Litere şi Ştiinţe.
Un loc aparte îl ocupă cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de departament şi anume: Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi Informatică Aplicată), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare), Inginerie Electrică (specializarea Electromecanică), respectiv Inginerie Electronică și Telecomunicații (specializarea Electronică Aplicată).
Pentru nivelul masterat, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică a iniţiat şi coordonează programul Automatizări Avansate. Departamentul este implicat de asemenea şi în derularea altor programe de masterat din cadrul facultăţilor Inginerie Mecanică şi Electrică, Tehnologia Prelucrării Petrolului şi Petrochimie, respectiv Litere și Științe.
Pentru nivelul doctorat, în departament există trei conducători în domeniul Ingineria Sistemelor şi anume: prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv, prof. dr. ing. Mihaela Oprea şi prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu. În prezent, în acest domeniu îşi desfăşoară activitatea peste 25 doctoranzi, care se găsesc în diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat.
Formarea continuă a resurselor umane reprezintă o componentă importantă a activităţii departamentului. Astfel, au fost elaborate, autorizate şi susținute cursul postuniversitar ”Automatizarea evoluată a proceselor”, cu ediţii anuale, începând din 1992, respectiv cursul de formare continuă ”Sisteme distribuite de conducere”, autorizat din 2005 şi având cursanţi din România şi din Vietnam.
 

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:

• Prof. dr. ing. Nicolae PARASCHIV - Director departament
• Prof. dr. ing. Cristian BUCUR - membru
• Prof. dr. ing. Vasile CÎRTOAJE - membru
• Conf. dr. ing. Cornel IANACHE - membru
• Conf. dr. ing. Gabriel RĂDULESCU - membru
• Sef lucr. dr. ing. Liana GEORGESCU - secretar
 CADRE DIDACTICE
 
În departament îşi desfăşoară activitatea următoarele cadre didactice:

 Prof. dr. ing. Nicolae PARASCHIV e-mail: nparaschiv@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Cristian BUCUR e-mail: crbucur@yahoo.com
Prof. dr. ing. Vasile CÎRTOAJE e-mail: vcirtoaje@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Gheorghe CREMENESCU e-mail: gcremenescu@upg-ploiesti.ro
Prof. dr. ing. Mihaela OPREA e-mail: mihaela@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Otilia CANGEA e-mail: ocangea@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Cornel IANACHE e-mail: cornelianache@yahoo.com
Conf. dr. ing. Sanda MIHALACHE e-mail: sfrancu@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Adrian MOISE e-mail: amoise@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Cristian PĂTRĂȘCIOIU e-mail: cpatrascioiu@upg-ploiesti.ro
Conf. dr. ing. Gabriel RĂDULESCU e-mail: gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Alina BĂIEȘU e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro
Şef lucr. dr. ing. Gabriela BUCUR e-mail: chiri@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Liana GEORGESCU e-mail: lgeorgescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Octavian IONESCU e-mail: ionescu_o_ro@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Dragomir ORHEI e-mail: orheidragomir@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Cristina POPA e-mail: ceftene@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Cristina POPESCU e-mail: cristinap@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Marian POPESCU e-mail: mpopescu@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Silviu POPOVICI e-mail: silviu_p@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. ing. Constantin STOICA e-mail: cstoica@upg-ploiesti.ro
Sef lucr. dr. ing. Alexandru SĂVULESCU e-mail: alex_st_savulescu@yahoo.com
Sef lucr. dr. ing. Ioan SĂVULESCU e-mail:
Asist. mat. Mădălina CĂRBUREANU e-mail: mcarbureanu@upg-ploiesti.ro
Asist. ing. Octavian DINU e-mail :octavytza@yahoo.com
Asist. ing. Marius OLTEANU e-mail: molteanu@upg-ploiesti.ro
Asist. ing. Marian PANAIT e-mail: panaitmarianiulian@yahoo.com
Asist. Ing. Emil PRICOP e-mail: emil.pricop@upg-ploiesti.ro

PERSONAL TEHNICO-ADMINISTRATIV:
Tehnician Ioan PENESCU

SECRETAR DEPARTAMENT:
Florentina ANGELESCU email: fangelescu@upg-ploiesti.ro
 BAZA MATERIALĂ
 
Atât pentru cursurile de specialitate cât şi pentru formarea continuă, departamentul dispune de următoarele laboratoare:

• Automatizarea proceselor
• Tehnica măsurării
• Automatizări industriale
• Informatică aplicată
• Roboţi şi transmisii de date
• Utilizarea echipamentelor numerice în conducerea proceselor
• Informatică industrială şi aplicaţii în timp real
• Calculatoare numerice şi sisteme de operare
• Arhitecturi paralele. Transmisii de date şi reţele de calculatoare
• Dispozitive şi circuite liniare şi digitale
• Tehnologia predării
• Măsurări electrice şi electronice
• Electronică aplicată
• Circuite integrate liniare şi digitale
• Reţele de calculatoare
• Reţele de telecomunicaţii şi microunde
• Electronică medicală
• Maşini şi acţionări electrice
• Electrotehnică şi maşini electrice
• Electronică de putere pentru acţionări electrice
Din dotarea laboratoarelor departamentului sunt de evidențiat:
• Simulatoare software pentru dinamica proceselor de fracționare, distilare atmosferică și în vid şi cracare catalitică;
• Standuri experimentale pentru reglarea parametrilor tehnologici utilizând robinete de reglare și convertizor static de frecvență, comandate prin intermediul sistemului distribuit DeltaV;
• Calculator de proces pentru simularea, monitorizarea şi reglarea sistemelor dinamice;
• Sisteme PC dotate cu interfaţă de achiziție a datelor KUSB 3100;
• Staţie compactă didactică FESTO pentru reglarea temperaturii, presiunii, nivelului şi debitului comandată cu PLC Siemens;
• Staţie didactică FESTO pentru reglarea temperaturii comandată cu PLC Siemens;
• Sisteme PC dotate cu interfeţe de proces universale (AX5411, sisteme AS105 cu microcontroller 80C552 etc.);
• Kit-uri de dezvoltare cu microcontroller TINY-TIGER;
• Module ICPDAS de achiziţie a datelor;
• Convertoare Ethernet-RS232/RS485/RS422, pentru transmiterea de date în reţele industriale;
• Interfeţe PCI de achiziţie a datelor analogice/numerice.
• Robot industrial de sudură RIP 6.3, robot educațional MINIRIP, kit-uri de dezvoltare în domeniul roboticii;
• Robot mobil PIONEER 2 cu cameră de luat vederi;
• Sisteme de reglare poziţie - viteză în varianta discretă şi comandate cu calculator;
• Simulatoare pentru roboţi de manipulare şi roboţi mobili;
• Sisteme de recunoaştere a formelor;
• Reţea educațională de calculatoare, în configuraţie servere Windows/Linux + staţii de lucru, cu conectare la Internet;
• Servere destinate gestiunii centralizate a resurselor informatice locale (staţii de lucru de la nivelul laboratoarelor);
• Servere destinate gestiunii resurselor informatice didactice (server de fişiere, WEB server local, server Samba);
• Staţii de lucru operabile sub rezidenţa sistemului de operare Linux, cu diverse configuraţii/instalări experimentale de maşini virtuale VMware/VirtualPC (Windows, Linux, DOS);
• Platformă de studiu a tehnicilor de virtualizare în medii Linux/Windows, sub rezidenţa VMware;
• Echipamente active şi pasive (hub-uri, switch-uri, router-e, modem-uri etc.), echipamente de transmisie şi conectică auxiliară, destinate studiului experimental al componentelor de infrastructură a reţelelor de calculatoare;
• Componente hardware diverse, destinate studiului tehnicilor de integrare a calculatoarelor numerice;
• Sisteme pentru prezentări multimedia (video-proiectoare, ecrane de proiecţie, sisteme audio);
• Sistem de transmisie audio/video pe infrastructură TCP/IP destinat învățământului la distanță;
• Aparate de măsură și standuri experimentale pentru efectuarea lucrărilor practice la disciplinele din domeniul electrotehnicii și al electronicii;
• Materiale bibliografice şi documentare specifice (sub forma hard-copy sau electronică).
 


CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ:

 Această activitate este organizată pe grupuri de cercetare: automatizarea proceselor, calculatoare, robotică, electronică și electrotehnică.
 
Automatizarea Proceselor

Grupul este condus de prof. dr. ing. Vasile Cîrtoaje şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Cristian Pătrășcioiu, Sanda Mihalache, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Alina Băieşu, Cristina Popa, Marian Popescu. De asemenea, acestui grup se asociază prof. dr. ing. Stelian Dumitrescu și conf. dr. ing. Gheorghe Panaitescu în calitate de profesor-consultant. Cercetările în domeniul automatizării proceselor au avut întotdeauna ca trăsătură de bază împletirea investigaţiilor teoretice cu cele experimentale şi continuarea lor până la implementarea industrială. Au fost şi sunt dezvoltate sisteme de conducere automată a proceselor din industriile chimică, petrolieră şi energetică. Cele mai multe studii de cercetare vizează conceperea şi implementarea algoritmilor numerici de reglare bazaţi pe compensarea procesului.
 
Utilizarea Calculatoarelor

Grupul este condus de prof. dr. ing. Nicolae Paraschiv şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Mihaela Oprea, Otilia Cangea, Gabriel Rădulescu, Cristina Popescu, Silviu Popovici, Constantin Stoica, Mădălina Cărbureanu, Marius Olteanu, Emil Pricop. Direcţiile de cercetare prioritare ale acestui colectiv se referă la: utilizarea calculatoarelor în conducerea proceselor, integrarea echipamentelor de automatizare în reţele de tip industrial, utilizarea sistemelor de operare dedicate aplicaţiilor de conducere şi tranzacționare în timp real, utilizarea microcontroller-elor în aplicaţii de automatizare. Un important domeniu de cercetare este cel asociat aplicațiilor inginerești ale tehnicilor de inteligență artificială. De asemenea, ca direcţie de cercetare fundamentală trebuie amintit studiul tehnicilor de virtualizare a platformelor hardware/software, în contextul investigaţiilor asupra interacţiunilor complexe ce se manifestă la nivelul sistemelor de operare, precum şi între sistemul de operare şi platforma hardware implicată.
 
Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie

Grupul este condus de conf. dr. ing. Adrian Moise şi are în componenţă următoarele cadre didactice: Gabriela Bucur, Cristina Popescu, Emil Pricop. Colectivul Roboţi şi Sisteme Flexibile de Fabricaţie are ca obiective introducerea tehnologiilor moderne de fabricaţie în industria constructoare de maşini şi aplicarea conceptelor fabricaţiei flexibile. Direcţiile de cercetare includ utilizarea rețelelor neuronale şi a structurilor fuzzy pentru conducerea roboţilor de manipulare şi a celor mobili, conducerea roboţilor pe baza informaţiei vizuale, implementarea conceptului de vedere activă.
 
Electronică

Grupul este condus de prof. dr. ing. Cristian Bucur și are în componență următoarele cadre didactice: Octavian Ionescu, Dragomir Orhei, Octavian Dinu, Marian Panait. Direcțiile prioritare de cercetare sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice, sisteme de transfer wireless de mare viteză pentru imagini în timp real, filtre pentru îmbunătățirea imaginii în mișcare, mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor, bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvenționale.
 
Electrotehnică

Grupul este condus de prof. dr. ing. Gheorghe Cremenescu și are în componență următoarele cadre didactice: Cornel Ianache, Liana Georgescu, Alexandru Săvulescu, Ioan Săvulescu. Cercetările grupului sunt orientate către implementarea conceptului Smart Grid în sistemele de distribuție a energiei electrice, integrarea micilor producători de energie electrică din surse neconvenționale în sisteme de transport/distribuție a energiei electrice, mentenanța proactivă a echipamentelor mecanice pe baza sistemelor de monitorizare a vibrațiilor, bilanțuri energetice și managementul surselor de energie neconvenționale.

În Departament funcţionează Centrul de Cercetare Automatizarea Evoluată a Proceselor Chimice, a cărui activitate a fost recunoscută prin Certificatul nr. 10.CC-B, din 11.05.2001, emis de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
În decursul timpului au fost dezvoltate mai multe direcţii de cercetare între care relevante sunt următoarele:
• dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de reglare automată avansată;
• simularea sistemelor chimice complexe;
• cartografierea electronică şi navigaţia automată pe fluvii;
• tehnici biometrice de autentificare;
• conducerea senzorială a roboţilor mobili:
• optimizarea automată a sistemului de distribuţie a energiei electrice.
Temele de cercetare abordate în cadrul unor contracte recente ale departamentului sunt prezentate aici.
Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică organizează cu o periodicitate de trei ani, sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică, manifestarea cu participare internaţională Symposium on Process Control din care până în prezent s-au desfăşurat cinci ediţii.
 
MASTERAT
  • Automatizări avansate


COLABORĂRI INTERNE

Parteneri industriali


• S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI• S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI
• S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A. Ploieşti
• S.C. UZTEL S.A. Ploieşti
• S.C. Romtelecom S.A.
• S.C. Georom Services S.A.

•S.C. Elettra Communications S.A. Ploiesti

•S.C. Electromecanica S.A. Ploiesti

•S.C. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. Ploiesti

•S.C. Syscom Teaching and Research S.A. Bucuresti

•S.C. Asti-Industrial Process Automation S.R.L. Bucuresti

•S.C. Siemens Energy - Ink. Oil & Gas

•S.C. Honneywell Romania S.A. Bucuresti

•S.C. Yazaki S.A. Romania

 

 

 

 

 


 

Parteneri academici

Instituţii de învăţământ şi cercetare:
• Universitatea „Politehnică” Bucureşti
• Universitatea „Politehnică” Timişoara
• Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca
• Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
• Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
• Universitatea din Petroşani
• Academia Tehnică Militară
• Universitatea din Craiova
• Institutul de Proiectări Automatizări Bucureşti
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești


 

COLABORĂRI EXTERNE 


Ultima modificare: 27-07-2015 17:28
inchide Inchide fereastra