Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
 
imagine decan | Inginerie Mecanică şi Electrică
Decan:
Conf. dr. ing. Ioan POPA

Date de contact:

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploieşti, România, 100680
Tel:  +40 244 575485
Fax: +40 244 575847
E-mail: ime@upg-ploiesti.ro
Pagina facultatii: http://ime.upg-ploiesti.ro

Mesajul decanului
 
         Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţa economică: fabricarea, exploatarea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, ingineria sistemelor (automatică), calculatoare, electronică, inginerie şi management, electromecanică.
        Pentru industria românească, în general, şi pentru cea prahoveană, în particular, facultatea IME reprezintă o pepinieră de specialişti valoroşi care contribuie la progresul ştiinţific şi tehnologic al acestora.  De asemenea, absolvenţii facultăţii sunt întâlniţi astăzi pe toate meridianele lumii şi ocupă atât funcţii de execuţie cât şi de conducere şi sunt extrem de apreciaţi. Mulţi absolvenţi au devenit personalităti importante şi recunoscute în învăţământ, în cercetare, proiectare dar şi în domeniile social şi politic.
        Cadrele didactice valoroase, realizările din domeniul cercetării ştiinţifice si dotările de care dispune sunt garanţia că, şi pe viitor, facultatea va pregăti specialişti care sa faca faţă cu profesionalism provocărilor mediului economic national si internaţional.
        Vă invit, dragi absolvenţi ai învăţământului liceal, să optaţi în continuarea pregătirii dumneavoastră pentru una din specilizările coordonate de Facultatea IME şi, în acest mod, după absolvire, să va alăturaţi numele de cele ale multor specialişti care au terminat cursurile acestei facultăţi.