Litere şi Ştiinţe -> Filologie
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Bulevardul Bucureşti nr. 39, Ploieşti, cod 100680
Telefon: 0244.573.171/ int. 293
Fax: 0244.575.847
PREZENTAREA GENERALĂ A DEPARTAMENTULUI
Departamentul de Filologie coordonează patru programe de studii din oferta educaţională a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti:
- studii de licenţă din domeniul Limbă şi literatură:
 • Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză - limba şi literatura franceză.
- studii de masterat din domeniul Limbă şi literatură
 • Studii culturale româneşti în context european
Director: Prof. univ. dr. Gabriela Duda
 • Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Director: Conf. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu
Colectivul departamentului deserveşte prin cursurile şi activităţile de laborator sau seminar specializările din cadrul celorlate 4 facultăţi din cadrul Universităţii: Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT
 • Conf. univ. dr. Irina Toma
BIROUL DEPARTAMENTULUI
 • Conf. univ. dr. Cristina Gafu
 • Lector univ. dr. Marius Nica
 • Lector univ. dr. Diana Costea
 • Lector univ. dr. Loredana Netedu
OBIECTIVE
Prin planurile de învăţământ în vigoare, se formează următoarele competenţe:
Instrumentale:
 • Descoperirea sistemului de regularităţi ale limbilor studiate;
 • Utilizarea unei varietăţi de instrumente de analiză a textului literar şi non-literar în vederea realizării unei lecturi critice şi personale;
 • Analiza textelor din mai multe perspective pentru a depăşi canoanele de interpretare şi stereotipurile culturale;
 • Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare şi relaţionare.
Interpersonale:
 • Folosirea unui registru de strategii de comunicare pentru a relaţiona cu o varietate de interlocutori;
 • Evaluarea diversităţii culturale în interpretarea textelor literare din spaţiile de civilizaţie ale specializărilor;
 • Asumarea unei diversităţi de roluri în cadrul unei varietăţi de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru.
Sistemice:
 • Folosirea unei diversităţi de coduri de exprimare, verbale şi non-verbale, pentru adecvarea la o varietate de situaţii de viaţă;
 • Operarea cu structurile de bază ale limbilor studiate în perspectiva unei comunicări reale, adecvate lumii contemporane;
 • Sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate şi adaptării la orizontul de aşteptare;
 • Dezvoltarea de reprezentări culturale deschise privind evoluţia şi valorile celor două culturi studiate.
Departamentul formează specialişti în domeniul filologic pregătiţi să lucreze ca profesori, asistenţi de cercetare, cercetători, lingvişti, consilieri, traducători, interpreţi, referenţi literari, editori, redactori.
Departamentul oferă o pregătire corespunzătoare în domeniul limbilor străine studenţilor specializărilor inginereşti, de administraţie publică, din domeniul ştiinţelor exacte (matematică, informatică, chimie).
CADRE DIDACTICE
Titulari
Conf. univ. dr. Steluţa Coculescu       steluta_coculescu@hotmail.com
Conf. univ. dr. Anca Dobrinescu         adobrinescu63@yahoo.com
Conf. univ. dr. Cristina Gafu                cristina_gafu@yahoo.com
Conf. univ. dr. Arleen Ionescu             anionescu@upg-ploiesti.ro
Conf. univ. dr. Irina Toma                     itoma55@yahoo.com
Conf. univ. dr. Vasilescu Gabriela      gabrielavasilescu52@yahoo.com
Conf. univ. dr. Andi Bălu                        
Conf. univ. dr. Serenela Ghiţeanu       serenelag@yahoo.fr
Lector dr. Adelina Farias                      adelina_farias@yahoo.fr
Lector dr. Simonela Popa                    ella890@yahoo.fr
Lector dr. Silvia Stoian                          silviagks@yahoo.com
Lector dr. Oana Smoleanu                  oana.smoleanu@yahoo.com
Lector dr. Marius Nica                           mariusnica7@yahoo.com
Lector dr. Loredana Stoica                  loredana_upg@yahoo.com
Lector dr. Loredana Ilie                        ilie_loredana_nicoleta@yahoo.com
Lector dr. Ionela Neagu                       ionela.neagu06@yahoo.com
Lector dr. Elena Dumitru                     elena.dumitru75@googlemail.com
Lector dr. Diana Rînciog                     diana_rinciog@yahoo.com
Lector dr. Diana Presadă                   dianapresada@yahoo.com
Lector dr. Cristina Iridon                     cristinairidon@yahoo.com
Lector dr. Adina Nicolae                     adina.nicolae@romanianmetaphorresearch.org
Lector drd. Raluca Iliou                       raluca_vijiiac@yahoo.com
Lector dr. Loredana Netedu               lorenetedu@yahoo.com
Lector dr. Diana Costea                     dianacostea2001@yahoo.fr
Asistent dr. Mihaela Iancu                  mihaela_claudia_iancu@yahoo.com
Asistent dr. Lucia Ispas                      luciaispas@yahoo.com
Asistent dr. Ioana Jieanu                   oana27ph1@yahoo.com
Asistent dr. Irina Dumitrescu             irinadumitrescuupg@yahoo.com
Asistent drd. Mihaela Duma              mihaela.duma@ymail.com
Asistent drd. Maria Paraschiv            mmparaschiv@upg-ploiesti.ro
Asistent drd. Ioana Mitrea                   ioana_792003@yahoo.com
Asistent drd. Diana Paraschiv           dianaenescu@yahoo.com
Asistent drd. Ana Maria Tolomei       persanam@yahoo.com
Asistent drd. Alina Roşca                   alina.stanciu@yahoo.com
Asistent Anca Stavre                           ancastavre@hotmail.com
Asistent Victoria Gheorghievici         victoriagheorghievici@yahoo.com
Asistent Valentina Ana                       valentinaana@yahoo.com
Asistent Fabian Popescu                  celterrana@hotmail.com
Asistent Dincă Irinel                          
Asistent Nică Ilie                                
Cadre didactice asociate
Prof. univ. dr. Gabriela Duda
Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu
Prof. univ. dr. Ion Bălu
Cercetător pr. I dr. Marioara Theban
Cercetător pr. I dr. Ligia Sarivan
Personal tehnico-administrativ
Secretar Elena Cosma
Tehnician Cornel Bănescu
CURSURI PREDATE
 Cultura şi civilizaţie franceză
Cultură şi civilizaţie americană
Cultură şi civilizaţie engleză
Cultură şi civilizaţie română
 Folclor literar românesc
Istoria literaturii române
Istoria literaturii americane
Istoria literaturii engleze
Istoria literaturii franceze
Limba engleză curs practic
Limba engleză contemporană
Limba franceză curs practic
Limba franceză contemporană
Limba latină
Limba româna contemporană
Limba română pentru studenţi străini
Limba straină (engleză, franceză, germană, spaniolă)
Lingvistică aplicată
Lingvistică generală
Lingvistică romanică
Literatură comparată
Relaţii publice, comunicare, protocol şi secretariat
Studii culturale britanice
Studii culturale franceze
Teoria literaturii
Corespondenţă şi tehnici de secretariat
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare ştiinţifică este orientată în următoarele direcţii:
Finalizarea pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin doctorat;
Elaborarea de cursuri si materiale didactice pentru studenţi;
Participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
Publicarea de articole în jurnalul Word and Text (cotat B de către CNCS) şi în alte reviste şi publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate.
Domenii de cercetare
Comunicare
Folclor şi antropologie culturală
Limba engleză contemporană
Limba franceză contemporană
Limba româna contemporană
Lingvistică aplicată
Lingvistică generală
Literatura americană
Literatura comparată
Literatura engleză
Literatura franceză
Literatura română
Studii culturale
Teoria literaturii
Teme de cercetare
Clişee de comunicare verbală şi nonverbală în societăţile multinaţionale
Literatura britanică şi americană contemporană
Medierea conflictului cultural
Arta modernistă ca formă de comunicare interculturală
Postmodernismul şi comunicarea interculturală
Promovarea limbii române în contextul globalizării
Topoi greco-latini în literatura română


Ultima modificare: 10-03-2015 14:59
inchide Inchide fereastra