Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
 
imagine decan | Litere şi Ştiinţe
Decan:
Prof. univ. dr. Arleen Nerissa IONESCU

Date de contact:

Facultatea de Litere şi Ştiinţe
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploieşti, România, 100680
Tel.: +40 244 575661
Fax: +40 244 575847
Pagina facultatii: http://ls.upg-ploiesti.ro

Mesajul decanului:
         Facultatea de Litere şi Ştiinţe a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, cu rolul de a îmbogăţi oferta educaţională existentă la acea dată. Astăzi, a fi student la Facultatea de Litere şi Ştiinţe înseamnă mai mult decât a te pregăti pentru a deveni un bun specialist în epoca informaţională şi a comunicării, înseamnă a-ţi asuma un rol important pentru societate, acela de a conştientiza şi de a duce mai departe moştenirea umanităţii din punct de vedere informaţional şi cultural.
         Facultatea noastră, prin cele trei departamente care o compun Filologie (FILO), Ştiinţe ale educaţiei (SED), Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică (TIMF) prin calitatea cadrelor didactice şi a programelor sale educaţionale, are capacitatea de a asigura studenţilor săi instrumentele necesare pentru  înţelegerea şi integrarea într-o societate aflată sub semnul globalizării şi al comunicării.