Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
 
imagine decan | Ştiinţe Economice
Decan:
Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAȘCU

Date de contact:

Facultatea de Ştiinţe Economice
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploieşti, România, 100680
Tel.: +40 244 573171, int. 112
E-mail: stec@upg-ploiesti.ro
Pagina facultatii: http://se.upg-ploiesti.ro
Pagină în curs de modificare. Vă rugăm să reveniți.
(Pagina de detalii este activă).
 
Între timp puteți vizita site-ul Facultății de Științe Economice (se.upg-ploiesti.ro).