Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
 
imagine decan | Ştiinţe Economice
Decan:
Conf. dr. Mariana Eftimie

Date de contact:

Facultatea de Ştiinţe Economice
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploieşti, România, 100680
Tel.: +40 244 575771
Fax: +40 244 575771
E-mail: stec@upg-ploiesti.ro
Pagina facultatii: http://se.upg-ploiesti.ro

Mesajul decanului:
 
         Primele specializări economice în Ploieşti au fost înfiinţate în anul 1992 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe cu un număr de 150 studenţi.
     Prin dezvoltarea continuă datorată succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locale şi regionale a devenit o necesitate desprinderea specializărilor economice din Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi înfiinţarea în anul 2002 a Facultăţii de Ştiinţe Economice.
        În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte studenţi la învăţământul universitar de licenţă (cursuri de zi şi la distanţă) şi masterat având 6 specializări la învăţământul universitar de licenţă şi 5 programe de masterat.
       Prin proiectele de cercetare-dezvoltare suntem implicaţi în dezvoltarea economică regională şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale. Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele spaţiului European de Învăţământ Superior, bazându-ne în acelaşi timp şi pe tradiţia de peste 60 de ani a Institutului de Petrol şi Gaze în mijlocul căruia ne-am format şi dezvoltat.