Tehnologia Petrolului şi Petrochimie -> Chimie
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE

B-dul BUCUREŞTI, Nr. 39, PLOIEŞTI, 100680,
Tel.: +40-244-573171/int. 133, 166, 165, 283
FAX: +40-244-575847, E-mail: chimie@upg-ploiesti.ro


PREZENTARE GENERALĂ:
Departamentul are în componenţă următoarele colective:
·         Chimie Anorganică şi Analitică
·         Chimie Organică
·         Chimie Fizică
·         Chimie Generală
 
OBIECTIVE
Departamentul are următoarele obiective principale :
·         Pregătirea viitorilor specialişti prin prezentarea de date din domeniile Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Chimie Fizică şi Chimie Generală.
·         Aprofundarea cunoaşterii chimiei în domeniile Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Analiză Instrumentală, Chimie Organică, Chimie Fizică. Cunoaşterea,  înţelegerea, utilizarea conceptelor de bază din chimie şi protecţia mediului. Cunoaşterea şi  înţelegerea principiilor metodelor fundamentale de caracterizare a sistemelor chimice. Capacitatea de documentare rapidă cu noutăţile ştiinţifice din domeniul chimiei. Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor fizico – chimice şi de a efectua analize chimice.
 
CONSILIUL DEPARTAMENTULUI:
 • Prof.dr.chim. Octav  Pântea -director Departament
 • Prof. dr. ing.  Ion Bolocan
 • Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu
 • Şef lucr.dr.ing. Ileana Cameniţă
 • Şef lucrări dr. chim Sonia Mihai
CADRE DIDACTICE:
Prof. dr. chim. Octav Pântea
Prof. dr. ing. Ion Bolocan
Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu
Conf.dr.ing. Dorin Bomboş
Conf.dr.chim. Dorina Matei
Conf.dr.ing. Daniela Popovici
Şef lucr.dr.ing. Andreea Bondarev e-mail: andreeabondarev@yahoo.com
Sef lucr.dr.ing. Alexandru Dan Cameniţă
Sef lucr. dr.ing. Ileana Cameniţă
Şef lucr.dr.chim. Cătălina Călin e-mail: catalina.calin20@yahoo.com
Şef lucr.dr.chim. Cătălina Gheorghe  
Şef lucr.dr.chim. Ana Maria Manta e-mail: ammanta@gmail.com
Sef. lucr. dr. chim. Sonia Mihai
Sef lucr. drd. chim. Simona Luiza Radu
Asist. drd.ing. Steliana Cristea
Prep.drd.chim. Magdalena Budeanu
 
 
Personal tehnico-administrativ:
 
Tehnician Cocuţa Bucur
 
Tehnician Steluţa Chiric
 
Tehnician Elena Creţu
 
Tehnician Mona Mirela Mirăoiu
 
Laborant George Stefăniţă
 
Tehnician Amalia Trîmbiţaşu
 
Tehnician Daniela Ungureanu
 
 
 
CURSURI
Disciplinele acoperite de cursuri sunt : Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică, Chimie Coloidală, Analiza Instrumentală, Electrochimie, Tehnologie Chimică Generală, Chimie Generală, Fizico-chimia Mediului, Ape Urbane, Chimie, Bazele Tehnologiei, Coroziune, Poluanţi în aer, apa şi sol, Chimia mediului şi indicatori de mediu, Metode fizico-chimice de analiza, Managementul, monizorizarea şi legislaţia substanţelor utilizate în procesele industriale, Chimie ecologică şi sanitară, Determinarea structurii compuşilor organici, Ingredienţi, aditivi şi adjuvanţi de uz alimentar, Managementul reciclării produselor secundare, Controlul calităţii intermediarilor organici, tensidelor şi materialelor polimerice, Sensori electrochimici ionselectivi şi tehnici electroanalitice moderne, Legislaţia internaţionala, europeană şi naţională, privind substanţele chimice periculoase.
 
Catedra asigură prin cursuri corespunzătoare pregătirea studenţilor de la facultăţile : Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Inginerie Mecanică şi Electrică, Litere şi Ştiinţe, Ingineria Petrolului şi Gazelor, Ştiinţe Economice.


LABORATOARE :
 • Laborator sinteze organice
 • Laborator spectroscopie
 • Laborator cromatografie
 • Laborator de termodinamică chimică
 • Laborator de cinetică chimică
 • Laborator de electrochimie
 • Laborator de chimie fizică coloidală
 • Laborator de sinteze anorganice
 • Laborator de chimie analitică
 • Laboratoare de analiză instrumentală
 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
 
Cercetările se desfăşoară în domeniile:
 • sinteza şi caracterizarea combinaţiilor anorganice, a combinaţiilor complexe şi a compuşilor organici ;
 • rolul şi influenţa solvenţilor în titrimetria termometrică;
 • studiul proceselor corozive în industria petrolieră, coroziune şi protecţie anticorozivă în industria de petrol, inhibitori de coroziune;
 • studii privind depoluarea apelor reziduale prin schimb ionic şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu;
 • dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produsele petroliere, deşeuri şi ape reziduale;
 • studiul mecanismului şi cineticii descompunerii termice a substantelor organice;;
 • sinteze de monomeri pentru obţinerea de polimeri coloraţi;
 • sinteza de aditivi pentru uleiuri şi bitum;
 • caracterizarea fizico - chimică a soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari;
 • studiul compoziţiei moleculare a diferitelor fracţiuni petroliere prin metode cromatografice şi spectroscopice;
 • cinetica reacţiilor de esterificare în mediu acid şi bazic a esterilor în soluţii apoase;
 • sinteza, caracterizarea şi testarea catalizatorilor zeolitici.
TEME DE CERCETARE
 • Sinteze de compuşi organici şi utilizarea metodelor spectroscopice moderne
 • Studiul carbonilării unor compuşi organici şi analiza acestora prin metode spectroscopice
 • Studiul fizico-chimic al soluţiilor de neelectroliţi în solvenţi polari
 • Studiul proceselor corozive în industria petrolieră
 • Depoluarea apelor reziduale şi controlul analitic al poluanţilor chimici din factorii de mediu
 • Dozarea urmelor de metale şi nemetale din ţiţei, produse petroliere, deşeuri şi ape reziduale
 
DOCTORAT
Prof. dr. ing. Ion Bolocan - conducător de doctorat în domeniul de doctorat Inginerie chimică; Prof. dr. chim Octav Pântea  – conducători de doctorate în domeniul de doctorat Chimie.
 

PARTENERI ACADEMICI EXTERNI
 
·         Universitatea Paris 7, Denis Diderot – Paris, Franţa
·         Universitatea Paris 6
·         Universitatea Gent – Gent, Belgia
·         Universitatea (TH) Karlsruhe, Germania
·         Universitatea Ca Foscari – Veneţia, Italia
·         Institutul de Chimie Organica, Universitatea Portsmouth, Anglia.
 

PARTENERI INDUSTRIALI
 • S.N.P. Petrom – Sucursala Bucureşti
 • S.C. Conpet S.A. – Filiala Ploieşti
 • Exploatarea minieră Câmpulung Muscel
 
PARTENERI ACADEMICI INTERNI
 • Universitatea „Politehnică” Bucureşti
 • Universitatea Bucureşti – Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică
 • Universitatea „Politehnică” Timişoara
 • ICECHIM Bucureşti


Ultima modificare: 25-11-2013 15:05
inchide Inchide fereastra