Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Harta site
 

Alegeri 2016

Alumni

  Asociatia Alumni

Buletin informativ

Campus

  Baza sportivă
  Biblioteca
  Biroul de Poliţie
  Cămine studenţeşti
  Cabinete medicale
  Cantina
  Clubul studenţesc
  Plan campus

Cercetare

  Acces la literatura ştiinţifică
  Centre de cercetare
  Competiţii de proiecte
  Consiliul ştiinţific
  Departamentul de cercetare
  Oferte servicii de cercetare
  Proiecte CEEX coordonate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  Proiecte PN II coordonate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  Reviste cotate ISI

Concursuri didactice

  Arhiva Concursuri didactice
  LISTA CANDIDATILOR

Contact

Editura UPG

  Buletine/Jurnale ştiinţifice
  Editura UPG

email

Facultăţi şi departamente didactice

  Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă
  Ştiinţe Economice
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  Ingineria Petrolului şi Gazelor
  Inginerie Mecanică şi Electrică
  Litere şi Ştiinţe
  Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

home2

Legături utile

  Cultură şi timp liber
  Educaţie
  Locuri de munca
  Transport
  Utile

Management instituţional

  Achiziţii publice
  Acte de studii
  Colectiv administrare site
  Comunicare management
  Contact compartimente
  Documente de interes public
  Etica universitară
  Graficul activităţilor
  Hotărâri ale Biroului Senatului Universitar
  Hotărâri ale consiliului de administrație
  Hotărâri ale Senatului universitar
  Metodologii, regulamente şi coduri
  Patrimoniu
  Personal - Salarizare
  Program audienţe conducere
  Structura anului universitar

Managementul calităţii

  CEACU / SMCU / CCMI
  Certificatul ISO 9001 al UPG
  Manualul calităţii
  Noutati
  Obiective in domeniul calitatii
  Politica
  Proceduri de sistem
  Raport anual de activitate

Oferta educaţională

  Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
  Doctorat
  Licenţă
  Masterat
  Oferta educationala
  Prospectus

Parteneriate

  Parteneri
  Prahova Universitară
  Proiecte

Prezentare Universitate

  Acreditări
  Baza legală
  Carta Universitară
  Declaraţii de avere şi interese
  english
  Mesajul Rectorului
  Organizare şi structură
  Plan operaţional
  Plan strategic

Relaţii internaţionale

Structuri asociate

  Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
  Centrul de Formare Profesională şi Consultanţă în Management şi Tehnologii Petroliere - CEMATEP Prahova
  Centrul de Transfer Tehnologic Inovare şi Afaceri Ploieşti
  Centrul Zonal de Sudură în Polietilenă
  Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
  Sindicat

Studenţi

  Burse
  Ghidul candidatului
  Ghidul studentului
  Regulamente
  Taxe şcolare şi administrative

Taxe şi tarife

  Taxe şcolare
  Taxe cămine

 
 
Logo