Management instituţional -> Achiziţii publice

    2017

PROIECT PENTRU PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017

REFERAT DE NECESITATE PENTRU P.A.A.P. (produse/servicii/lucrări)

REFERAT DE NECESITATE

„Servicii de pază și transport valori casierie cu agent însoțitor” cod CPV 60100000-9

    2016

„Servicii de internet”

„Servicii de cablu TV”

„Sistem de supraveghere video pentru cantina, centrala termică, alee cantină-cămin 3, alee cantină-ateliere, intrare cămin 3”

„Reabilitarea infrastructurii rețelei de date a universității” și „Mutare conexiuni de fibra optica din Caminul 1 in corpul J”

"Lucrari de reparatii- igienizari la caminele nr.2,3,4,5,6,7 si cantina Universitatii"

"Reabilitare retea electrica si internet"

 

"SISTEM DE DETECTIE, SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR"

 

"Programul anual al achizițiilor publice"

"Servicii de transport valori cu agent insotitor pentru casieria UPG"

      

    2015

"COMPUTERE, IMRIMANTA, SERVERE" 

"Servicii dezvoltare aplicaţie de evaluare a rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul stagiilor de pregătire practică, POSDRU/189/2.1/G/156253"

 "Achizitia de lucrari de reparatii - Refacere hidroizolatie acoperis Corp J", CPV 45261310-0

 "Achizitia - servicii de arhivare a documentelor de proiect" CPV 79995100-6, POSDRU/189/2.1/G/156253

 "Achizitia - servicii de audit" CPV 79212000-3, POSDRU/189/2.1/G/156253

"Achizitia - servicii de audit (2)" CPV 79212000-3, POSDRU/189/2.1/G/156253

 "Achizitia de servicii de expertiza contabila" CPV 79211000-6, POSDRU/189/2.1/G/156253

 "Furnizare de licente", POSDRU/189/2.1/G/156253

 "Achizitia de echipamente de tip FEDR", POSDRU/189/2.1/G/156253

"Achizitia de baterii de teste dedicate pentru consiliere si orientare in cariera", POSDRU/189/2.1/G/156253

 :: Solicitare oferta de pret servicii mentenanta salarii

 :: Solicitare oferta de pret servicii transport valori Casierie

      

2014

           ::Invitatie de participare           

 

2013

          :: Programul achizitii suplimentar - sem I

          :: Program rectificat conform adresei nr.160/20.06.2013

          :: Proiect prgram achizitii 2013

2012

          :: Programul de achiziţii final

          :: Programul de achiziţii - sem II

          :: Programul de achiziţii - sem I

          :: Proiect program achiziţii

2011

           :: Programul de achiziţii pentru anul 2011 ::

2010

          :: Programul de achizitii pentru anul 2010 ::

          :: Suplimentarea Planului de achizitii pentru anul 2010 ::Ultima modificare: 11-04-2017 10:50
inchide Inchide fereastra