Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Acte de studii
 
 
Program eliberare acte de studii: Luni - Joi 13:00-15:00
 
 
⇒Consiliul de administratie, intrunit in sedinta din data de 12.07.2012, a hotarat perceperea taxei de 200 de lei pentru eliberarea actelor de studii ale absolventilor universitatilor particulare sau de stat cu specializari neacreditate, care sustin examen de licenta la UPG Ploiesti. Aceasta taxa se percepe indiferent de promotia din care provin absolventii respectivi.
 
 
 Taxe
 

 
 
Logo