Management instituţional -> Colectiv administrare site
Secţiunea/ile coordonate Responsabil e-mail
Studenți
Campus
Taxe şi tarife                                
Dordea Constanta            cdordea@upg-ploiesti.ro
Oferta educațională Popescu Anca apopescu@upg-ploiesti.ro
Editura Prof.univ.dr.ing. Şerban Vasilescu                             vserban@upg-ploiesti.ro
Cercetare
Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie
Conf.univ.dr.ing. Popovici Daniela dana_p@upg-ploiesti.ro
Relații internaționale Lector.univ.dr. Panaitescu Casen cpanaitescu@upg-ploiesti.ro
Managementul calităţii Conf.univ dr.ing. Drumeanu Adrian Catalin drumeanu@upg-ploiesti.ro
Parteneriate cu mediul de afaceri si alți parteneri sociali
Alumni
   
Prezentare universitate
Buletinul informativ
Conf. univ.dr. Stancu Adrian astancu@upg-ploiesti.ro
Noutăţi
Concursuri didactice
Dordea Constanta cdordea@upg-ploiesti.ro
Management instituțional
Popescu Anca
Dobriţă Anca
Conf. univ.dr. Stancu Adrian
apopescu@upg-ploiesti.ro
astancu@upg-ploiesti.ro
Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică
Conf.univ.dr.ing. Moise Adrian
Conf.univ.dr.ing. Pană Ion
amoise@upg-ploiesti.ro
ion.pana@upg-ploiesti.ro
Departamentul Pentru Pregătirea Cadrelor Didactice Asist.univ.dr.mat. Tudorică Bogdan tudorica_bogdan@yahoo.com
Învăţământ la distanţă şi cu Frecvenţă Redusă
Stegărescu Gabriela
Asist.univ.dr.mat. Tudorică Bogdan
stegarescu_g@yahoo.com
tudorica_bogdan@yahoo.com
Facultatea Litere şi Ştiinţe Conf.univ.dr. Vlădoiu Monica
mvladoiu@yahoo.com
Facultatea Științe Economice Asistent Univ. Dr. Mat. Tudorică Bogdan tudorica_bogdan@yahoo.com
 
Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor Şef lucr. univ. dr. ing. Doru Stoianovici doru.stoianovici@upg-ploiesti.ro
Scoala Doctorala
prof. dr . ing. Pupazescu Alexandru
Popescu Anca
pal@upg-ploiesti.ro
apopescu@upg-ploiesti.roUltima modificare: 06-11-2015 11:09
inchide Inchide fereastra