Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Graficul activităţilor

        În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti programarea activităţilor cu caracter repetitiv (la nivelul unui an universitar) este aprobată într-o şedinţă a Biroului Senatului universitar.

Principalele activităţi din anul universitar 2010-2011


 
 
Logo