Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Program audienţe conducere
Rector Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu COLOJA
Luni 1400-1600
Joi 1200-1400
Prorector
Programe de studii
şi managementul calităţii
Prof. univ. dr. ing. Nicolae PARASCHIV Marti 1300-1500
Prorector
Cercetare ştiinţifică
Prof. univ. dr. ing. Ion BOLOCAN Vineri 1130-1330
Prorector
Relaţii internaţionale,
parteneriat cu mediul economico-social
Conf. univ. dr. Cristian MARINOIU Marti 1130-1330
Prorector
Activitate administrativă,
socială şi resurse umane
Conf. univ. dr. Cornel Constantin LAZĂR Marti 1700-1900
Decan Inginerie Mecanică şi Electrică Prof. dr. ing. Mihai Minescu Marti 1200-1400
Decan Ingineria Petrolului şi Gazelor Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor Joi 1300-1500
Decan Tehnologia Petrolului şi Petrochimie Prof. dr. ing. Paul Roşca Marti 1130-1330
Decan Ingineria Litere şi Ştiinţe Conf. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu Marti 1200-1400
Decan Ştiinţe Economice Conf. dr. Mariana Eftimie Marti 1200-1400

 
 
Logo