Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Certificatul ISO 9001 al UPG
 

        Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardele internaţionale ISO 9001:2008  acordă o mai mare încredere clienţilor că procesele desfăşurate în cadrul universităţii sunt ţinute sub control şi că aceste procese sunt îmbunătăţite continuu ţinând cont de cerinţele legale şi de reglementare impuse şi de criteriile de evaluare impuse de Metodologia ARACIS.

CERTIFICAT ISO 9001 - 2016.pdf

Marca AEROQ

 
 
Logo