Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Politica
 
        Politica în domeniul calităţii este o componentă a sistemului de politici al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi evidenţiază punctul de vedere al tuturor membrilor organizaţiei asupra calităţii.
 
 
 
Logo