Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Raport anual de activitate
 
        Conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti informează, periodic, în legătura cu stadiul îndeplinirii obiectivelor în domeniul managementului calităţii. Raportul de analiză efectuată de management are la bază rezultatele monitorizării proceselor şi dovezile furnizate de rapoartele de audit intern.
 
 
 
 
Logo