Concursuri didactice


 
 
 
 
Conditii minime de ocupare a posturilor scoase la concurs:

Sunt cele precizate în Anexa 1-Fisa de prezentare (se vor consulta Instructiunile de completare a Anexei 1 precum si a Anexei 11) , a Regulamentului privind desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice- UPG din Ploiesti 2009
 
 
Conditii de înscriere la concurs1
Pentru functiile de lector universitar/sef de lucrari sunt necesare cumulativ :
 • detinerea diplomei de doctor;
 • îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari, prevazute de metodologia proprie
 
 
 
Anexe Regulament:
 
 
Concursul se va desfasura conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 si a Metodologiei cadru de concurs, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.371 din 26 mai 2011 si a Regulamentului privind desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice- UPG din Ploiesti 2009
 
 
Extrase din Statele de functiuni :
1) Extras din Metodologia cadru de concurs, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.371 din 26 mai 2011
 
Situatia înscrierilor la concurs
 
1) Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Asist. univ. dr. ing. PETRESCU (BANU) V. DOINA – pozitia 19 - sef de lucrari
 • Curriculum Vitae
 • Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
 • Lista de lucrari
 • Tema prelegerii: Procedee de sudare prin topire cu arc electric
 • Dat si locul prelegerii: 21.09.2011, ora 15:00, sala Ap10
 • Comisia de concurs:
  Prof. univ. dr. ing. Nae Ion - Presedinte
  Prof. univ. dr. ing. Minescu Mihail - membru
  Conf. univ. dr. ing. Neacsu Marian – membru
  Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian – membru
  Conf. univ. dr. ing. Dumitrescu Andrei – membru
  Sef lucrari dr. ing. Badicioiu Marius – membru supleant
 
2) Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor
Asist. univ. dr. ing. EPARU CRISTIAN NICOLAE – pozitia 16 - sef de lucrari
 • Curriculum Vitae
 • Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
 • Lista de lucrari
 • Tema prelegerii: Analiza sistemelor de forta cu vapori, ORC si frigorifice
 • Data si locul prelegerii: 22.09.2011, ora 10, Sala CIII5
 • Comisia de concurs:
  Conf. univ. dr. ing. Neacsu Sorin - Presedinte
  Prof. univ. dr. ing. Avram Lazar - membru
  Conf. univ. dr. ing. Albulescu Mihai – membru
  Conf. univ. dr. ing. Ionescu Mihai Eugen – membru
  Conf. univ. dr. ing. Cristescu Tudora – membru
  Prof. univ. dr. ing. Robescu Nicolae – membru supleant, Universitatea Politehnica din Bucuresti

3) Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie

Dr. ing. CP III BOGATU IRINA LIANA – pozitia 18 - sef de lucrari
 • Curriculum Vitae
 • Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
 • Lista de lucrari
 • Tema prelegerii:  Procesul de cocsare întârziata (scopul procesului, materii prime, produse de reactie, realizarea industriala)
  Data si locul prelegerii: 22.09.2011, ora 11, Sala UNESCO
 • Comisia de concurs:
  Conf. univ. dr. ing. Tanasescu Constantin - Presedinte
  Prof. univ. dr. ing. Rosca Paul - membru
  Prof. univ. dr. ing. Stanica Ezeanu Dorin – membru
  Prof. univ. dr. ing. Onutu Ion – membru
  Prof. univ. dr. ing. Brebeanu Gheorghe – membru
  Prof. univ. dr. ing. Matei Vasile – membru supleant

4) Facultatea de Litere si Stiinte

Asist. univ. dr. BORSOS ZOLTAN – Pozitia 6 – lector
 • Curriculum Vitae
 • Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
 • Lista de lucrari
 • Tema prelegerii: Oscilatii
 • Data si locul prelegerii: 23.09.2011, sala EV9, ora 10.30
 • Comisia de concurs:
  Prof. univ. dr. Dumitrascu Liviu - Presedinte
  Prof. univ. dr. Agop Maricel – membru, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
  Conf. univ. dr. Sandru Liana – membru
  Lector univ. dr. Hotinceanu Mihai – membru
  Lector univ. dr. Simaciu Ion – membru
  Conf. univ. dr. Nica Petre – membru supleant, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
5) Facultatea de Stiinte Economice
Dr. LUPU ADRIAN – GELU – Pozitia 35 - lector

inchide Inchide fereastra