Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Parteneri
 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti încearcă să fie un actor activ în mediul economico social, la nivel local, naţional şi internaţional. Această abordare este susţinută de numeroşii parteneri cu care instituţia noastră are relaţii de colaborare din cele mai diverse. Lista este într-o permanentă dinamică şi dovedeşte deschiderea către mediul de afaceri, cultural, social  sau de învăţământ. 
 
Logo