Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Relaţii internaţionale
 
        Din anul 1998, în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, funcţionează Departamentul de Relaţii Internaţionale ale cărui obiective fundamentale vizează iniţierea şi extinderea permanentă a relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din Europa şi din alte ţări.
        Departamentul de Relaţii Internaţionale sprijină interesul  permanent al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în direcţia dezvoltării colaborării (în domeniul cercetării ştiinţifice şi al procesului educaţional) cu universităţi din străinătate şi a îmbunătăţirii vizibilităţii internaţionale prin intermediul acordurilor de cooperare, semnate cu peste 20 de universităţi
        De asemenea, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti colaborează cu o serie de instituţii, companii şi firme importante în sectoarele tehnic şi economic pentru orientarea profesională şi recrutarea absolvenţilor.
        O altă coordonată importantă a activităţii desfăşurate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale prin Biroul de programe comunitare, este legată de introducerea şi derularea unor programe europene dedicate mobilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice precum Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Leonardo da Vinci. Aceste programe contribuie la promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior, facilitând, în acelaşi timp, schimburile de experienţă (comparaţia între diferite sisteme de învăţământ, planuri şi programe de studiu, metode de predare etc.).
        Din această perspectivă, Biroul de Programe Comunitare desfăşoară o activitate susţinută în vederea folosirii eficiente a resurselor oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Erasmus, pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universităţi din Europa.
 
2. AUF

 
 
Logo