Mergi la conţinutul principal

CONCURSURI DIDACTICE 2017-2018 SEMESTRUL I

I. POSTURI DIDACTICE VACANTE 

a) Posturi didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs

b) Posturi didactice pe perioadă determinată scoase la concurs


II. DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

a) Calendarul desfășurării concursurilor

b) Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 1467/24.11.2017


III. LEGISLAȚIE/METODOLOGII

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • componența dosarului de concurs
 • formulare de înscriere 
  • cererea de înscriere (Anexa 1)
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor incluse în dosar (Anexa 2)
  • declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informațiilor din fisa de verificare (Anexa 3)
  • fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UPG de prezentare la concurs pentru posturile de asistent și de lector / șef de lucrări (Anexa 4)
  • lista citărilor lucrărilor publicate (Anexa 5)
  • declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în nicio situație de incompatibilitate (Anexa 6)

V. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor didactice scoase la concurs, în conformitate cu art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011

VI. Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 • Șef lucrări (lector universitar): 2.871 lei
 • Asistent universitar: 2.378 lei

VII. Tematica probelor de concurs

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

 • Dosarul este întocmit și depus de candidat la Registratura Universității Petrol - Gaze din Ploiești, str. Bd. București - nr. 39, cod 100680, Ploiești, jud.Prahova  de luni - Joi  între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 sau prin intermediul serviciilor poștale de curierat care permit confirmarea primirii dosarului.

 • Informații suplimentare - Secretariat Universitate, secretar Dordea Constanța, telefon 0244 575817, 0244 573 171/186, cdordea@upg-ploiesti.ro