Mergi la conţinutul principal

Programe

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a acordat şi acordă o mare importanţă participării la proiecte finanţate din fonduri europene, atât în calitate de coordonator, cât şi de partener. 

Instituţia noastră alocă importante resurse materiale şi umane pentru desfăşurarea cu succes a acestor proiecte.

“Sinergii pentru viitor – copii în situație de risc” al Programului RO10 – Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009 – 2014.

POSDRU/189/2.1/G/156253: "PrakTIC-A: Liant de clasa superioara pentru CariERA!"

Implementare proiect POS CCE - ID 759 - Tehnologie informatică pentru promovarea imaginii şi gestionarea informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii economici în scopul adaptării politicii manageriale la cerinţele mediului socio-economic˝

Lansare Proiect POS CCE ID 860 - CENTRU REGIONAL DE DETERMINARE A PERFORMANŢELOR ŞI MONITORIZARE A STĂRII TEHNICE A MATERIALULUI TUBULAR UTILIZAT ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ - Click aici pentru accesarea site-ului proiectului

DAQOR – Développement pour l’Amélioration de la Qualité de l’Orientation. Proiect de Parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV-PAR-2009-RO-025. Programul „ Învăţare pe tot parcursul vieţii”

Proiect POSDRU 93/3.3/S/60080: „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiilor Regionale (CR) pentru educaţie si formare profesională” - www.upg-crsm.ro

Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar. Proiect POS DRU ID 62689 - Clic aici pentru accesarea siteului proiectului

Proiect POSDRU/81/3.2/59102: "Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru angajaţii din domeniul petrolului şi gazelor în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, competitivităţii profesionale şi îmbunătăţirii activităţilor şi proceselor specifice"

 

POSDRU/60/2.1/S/41750 - Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior

Proiect POSDRU/19/1.3/G/14373: „Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii”

Proiect POSDRU/57/1.3/S/32629: „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”

Proiect POSDRU 80/2.3/S/49718: "Parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea calificării/recalificării"   -  http://calificari-upg.ro

Proiect POSDRU 86/1.2/S/62885: "Bursa de proiecte" - www.bursa-proiecte.ro

Proiect POSDRU 86/1.2/S/56711: "Calitate si expertiza in elaborarea si implementarea metodologiei de obtinere si testare a produselor competitive prin formarea profesionala in cadrul unor noi programe de master cu impact major pe piata muncii"

Proiect POSDRU/87/1.3/S/57054: "PROGRAM DE PERFECŢIONARE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ PENTRU FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PERSONALULUI DIDACTIC PREUNIVERSITAR DIN DOMENIILE FIZICII ŞI DISCIPLINELOR TEHNICE"  (mai multe detalii aici)

Proiect POSDRU/90/2.1/S/58123: "De la teorie la practică prin întreprinderea simulată"      

PROIECT TEC-TONIQ 2 - Forţă de muncă, Egalităţi, Competenţe. Spre o Transferabilitate Operaţională a unui Demers de Inovaţie şi de Calitate. Proiect Leonado da Vinci nr 2010-1-FR1-LEO05-14469

PROIECT POS DRU 55585 - Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem, bazat pe proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea experienței și accesarea informației în contextul promovării universității inovative

PROIECT POSDRU/92/3.1/S/62353 - Developing entrepreneurial abilities – an efficient alternative of adapting to the labor market in the information society

Cercetători petru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti. Proiect POSDRU-6-1.5-S-18

PREMIUL ANUAL C.I.MOTAŞ ediţia a II a

University of Petroleum & Energy Studies (UPES), India, www.upes.ac.in.

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala-POSDRU/93/3.3/S/61944