Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
 

Organizarea si functionarea Departamentului Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Departamentul Tehnologia Informatiei si Comunicatii a fost infiintat prin Decizia 458 / 14.07.2000 a Rectorului Universităţii Petrol-Gaze din Ploiesti, scopul acestuia fiind acela de a dezvolta si administra reteaua de calculatoare a Universitatii. Prin intermediul retelei se asigura accesul la resurse informatice pentru personalul didactic, administrativ si pentru studenti.

Obiectivele Departamentului
 • dezvoltarea reţelei Universitatii printr-o politică coerentă care să asigure caracterul flexibil şi deschis al acesteia;
 • acordarea de consultanţă beneficiarilor pentru probleme aferente reţelei;
 • asigură starea de funcţionare a serverelor;
 • asigură funcţionarea reţelei şi a conexiunii la Internet;
 • acordarea de consultanţă in achiziţionarea de noi echipamente în vederea imbunatăţirii tehnicii de calcul pe care aceştia o au in subordine;
 • asigură starea de funcţonare a calculatoarelor şi a echipamentelor.
Structura si organizarea Departamentului

Departamentul Tehnologia Informatiei si Comunicatii este subordonat prorectorului cu Relaţii internaţionale, parteneriat cu mediul economico-social.

Conform deciziei de infiintare, structura Departamentului este alcatuita din:
 • Ing. Florin ZAMFIR- Responsabil Departament;
 • Ing. Emil PRICOP - coordonator securitate date;
 • Ing. Voinescu Sorin
 • Student Paraschiv Aida
 • Student Ion Florin
 • Student Stefan Stefan Alexandru
 • Student Voloc Igor
 • Student Zanfir Rares

 
 
Logo