Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Ghidul studentului
Logo

Portal note

Decizie privind organizara sesiunilor de examene de iarnă ale anului universitar 2016-2017

Procedura privind utilizarea aplicatiei Catalog electronic din cadrul Sistemului Informatic Didactic (SID) in  anul universitar 2016-2017

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti

Harta Campusului Universitar

FACULTĂŢI


Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor

Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Facultatea de Ştiinţe Economice

REGULAMENTE

Taxe şcolare şi administrative

Calendar academic

Contracte de studii:

LICENŢĂ:

MASTER

Campus

Camine

Cantină

Cabinete medicale

 
 
Logo