Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Taxe şcolare şi administrative
Logo

Taxe şcolare şi administrative se stabilesc la debutul fiecărui an universitar. Sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, iar validarea finală este dată de Senatul universitar.

Contul actual al UPG pentru incasarea taxelor de scolarizare este RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti.

Taxele sunt valabile pe parcursul întregului an universitar

Taxe UPG 2014 - 2015

Taxe UPG 2015 - 2016

Taxe UPG 2016 - 2017

 
 
Logo