Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Taxe şi tarife
        În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti structura şi cuantumul taxelor (şcolare sau de alt tip) se stabilesc şi se aprobă în cadrul Senatului universitar, la începutul anului universitar.
        Structura şi cuantumul taxelor sunt stabilite pe baza unei analize economice şi ţinând cont şi de tarifele practicate de alte instituţii de învăţământ similar.
        Modul de plată, reducerile de taxe, penalizările sunt clar stipulate în regulamente şi metodologii.

 
 
Logo