Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
  | Taxe cămine

 

Taxele în caminele studenteşti din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti sunt funcţie de nivelul de confort oferit şi sunt aprobate în structurile de conducere ale universităţii.

Ele pot suferi modificări în funcţie de evoluţia mediului economic.  


 
 
Logo