Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Acreditări
 
    
        Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în efortul continuu de a ridica nivelul calitativ al serviciilor educaţionale şi a activităţilor de cercetare pe care le derulează, a făcut eforturi şi a obţinut şi o recunoaştere oficială a nivelului de calitate pe care îl asigură. Este vorba pe de o parte de Certificatul de conformitate cu Standardul ISO 9001, şi pe de alta de Certificatul de Instituţie de învăţământ superior de grad de încredere ridicat, clasificare obţinută în urma unui proces de evaluare detaliată, realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.

 
 
Logo