Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Baza legală
 
 
        Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, instituţie de învăţământ superior cu o bogată istorie a fost înfiinţată prin decretul nr. 175, publicat în Monitorului Oficial al R.P.R. nr. 177 din 03 august 1948, sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti.
        În anul 1973, conform Decretului nr. 702 din 28 decembrie 1973 (Legea nr. 25/1974), publicat în Buletinul Oficial al R.S.R., din 30 decembrie 1973, Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti fuzionează cu Institutul de Petrol din Ploieşti, sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze, cu sediul în Municipiul Ploieşti.
        În prezent organizaţia se numeşte Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, conform cu Hotărârea Guvernului României nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 11 ianuarie 2001.

 
 
Logo