Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Carta Universitară
 
 
 
 
 
Carta universitară a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 1/2011.
Pentru descărcarea Cartei în format pdf, faceţi clic aici

 
 
Logo