Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Plan operaţional
 
       
        Planul operaţional al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se elaborează pentru o perioadă de un an calendaristic, în concordanţă şi armonie cu Planul strategic al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, precum şi cu planurile strategice şi operaţionale ale facultăţilor. Planul operaţional se aprobă în şedinţa Senatului universităţii, în urma discutării şi aprobării sale în Biroul Senatului universităţii.
        Planul operaţional fixează obiectivele operaţionale corespunzătoare principalelor direcţii de activitate ale universităţii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Logo