Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de încredere (certificare acordată de ARACIS)
acreditare
Instituţie certificată ISO 9001:2008
 
   
Logo | Plan strategic
 
       
        PLANUL STRATEGIC al Universităţii PETROL-GAZE din Ploieşti stabileşte principalele direcţii de dezvoltare instituţională, acţiunile şi măsurile care vor fi intreprinse, menite să conducă la o desfăşurare corespunzătoare a activităţii academice, administrativ-financiare şi sociale din universitate. PLANUL STRATEGIC se alcătuieşte în concordanţă cu Strategia naţională pe termen mediu şi lung a României în domeniul educaţiei.
        Planul strategic al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti se elaborează pentru perioade de 4 ani, în armonie cu planurile strategice ale facultăţilor.
 
 
 
 
 

 
 
Logo