Aller au contenu principal

Relaţii internaţionale

NOUTĂȚI BURSE DE STUDIU
BOURSE D'ETUDE CANADA

Despre departament

Din anul 1998, în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, funcţionează Departamentul de Relaţii Internaţionale ale cărui obiective fundamentale vizează iniţierea şi extinderea permanentă a relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din Europa şi din alte ţări.
Departamentul de Relaţii Internaţionale sprijină interesul permanent al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în direcţia dezvoltării colaborării (în domeniul cercetării ştiinţifice şi al procesului educaţional) cu universităţi din străinătate şi a îmbunătăţirii vizibilităţii internaţionale prin intermediul acordurilor de cooperare, semnate cu peste 20 de universităţi.
De asemenea, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti colaborează cu o serie de instituţii, companii şi firme importante în sectoarele tehnic şi economic pentru orientarea profesională şi recrutarea absolvenţilor.
O altă coordonată importantă a activităţii desfăşurate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale prin Biroul de programe comunitare, este legată de introducerea şi derularea unor programe europene dedicate mobilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice precum Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Leonardo da Vinci. Aceste programe contribuie la promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior, facilitând, în acelaşi timp, schimburile de experienţă (comparaţia între diferite sisteme de învăţământ, planuri şi programe de studiu, metode de predare etc.).
Din această perspectivă, Biroul de Programe Comunitare desfăşoară o activitate susţinută în vederea folosirii eficiente a resurselor oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Erasmus, pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universităţi din Europa.


Componența Departamentului Relații Internaționale

Date de contact:

Departament Relatii Internationale/ BIROU ERASMUS+
Tel. 0040 244 57 54 36
Fax. 0040 244 59 78 74
Email: relint@upg-ploiesti.ro
John joe

PROF. UNIV. HABIL. DR. ING. DINU FLORINEL

Rector

flgdinu@upg-ploiesti.ro

John joe

Sef lucr. dr. ing. Casen Panaitescu

Director Departament Relatii Internationale / Coordonator Institutional Erasmus+ / Coordonator institutional proiecte SEE

cpanaitescu@upg-ploiesti.ro

John joe

Andreea Vlăşceanu

Secretar Departament Relaţii Internationale

andreeavlasceanu91@gmail.com


Organigrama Departamentului Relații Internaționale