Mergi la conţinutul principal
d

Procedură privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

   Descriere: 

  • Funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state se recunosc automat de către Universitatea PetrolGaze din Ploiești.
  • Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe.
  • Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele prevăzute la art. 1 se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
  • Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

   Cale de atac:

  • Contestația se transmite electronic la universitate. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată. 

   Procedura completă:


   Link de acces PCUe: