Aller au contenu principal
d

GHID DE STUDII 2019-2020

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (UPG Ploiești) este o instituţie de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică de drept public, apolitică şi având caracter nonprofit. Sediul universității este Bdul București nr. 39, cod poștal 100680, Ploiești, Jud. Prahova, România. 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are o tradiție de 70 de ani de excelență în educație și cercetare. Este singura universitate de stat dintr-una dintre cele mai prospere și populate zone din România, județul Prahova.  

Conducerea Universității Petrol-Gaze este asigurată de Senatul universitar și de Consiliul de Administrație


În cadrul universității noastre funcționează cinci facultăți cu rezultate remarcabile în domeniul educației și cercetării științifice:

SIGLE.png


Oferta educațională a Universității Petrol-Gaze din Ploiești este foarte variată, permanent adaptată la cerințele unei societăți a cunoașterii și ale unei piețe de forță de muncă tot mai dinamică. Se organizează programe de studii în domenii de interes pentru societatea românească (inginerie, informatică, științe economice și administrative, filologie, științe ale educației):


Activitățile se desfășoară conform structurii anului universitar.


Admiterea la programele din toate ciclurile de studii - licență, masterat, doctorat - se realizează prin concurs. 

  • Condițiile de admitere pentru cetățenii români și cei din statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sunt prevăzute prin metodologii - licență, master, doctorat, elaborate conform metodologiei-cadru a Ministerului Educației Naționale. 
  • Pentru cetățenii etnici români care candidează pe locuri finanțate de la bugetul de stat, cu și fără bursă, condițiile sunt prevăzute printr-o metodologie specifică.
  • Pentru cetățenii străini din state terțe UE, condițiile sunt prevăzute prin metodologia de admitere a studenților străini. Candidații străini pot beneficia de cursurile Anului pregătitor de limba română, după care își pot continua studiile de licență, masterat și doctorat organizate în limba română.

Studenții pot urma cursurile Universității Petrol-Gaze din Ploiești atât în regim de finanțare de la bugetul de stat, cât și în regim cu taxă, în funcție de ierarhia stabilită prin concursul de admitere. Universitatea oferă sprijin material ambelor categorii de studenți.

Taxele școlare și administrative sunt disponbile pe site-ul universității.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a adoptat sistemul european de credite transferabile și încurajează mobilitatea academică a studenților (link la DRI).


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești oferă servicii variate pentru a sprijini integrarea studenților în universitate. 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferă servicii de consiliere și orientare în carieră studenților.
Secretariatele celor cinci facultăți oferă suport din punct de vedere administrativ printr-un personal bine pregătit, dedicat activităților cu studenții.


Campusul universității noastre reprezintă un mediu prietenos care oferă o gamă variată de programe și activități. Campusul este astfel organizat încât să ofere cele mai bune condiții de învățare (amfiteatre, săli de curs și seminar, laboratoare dotate cu aparatură modernă, bibliotecă).

Centrul de învățare, organizat ca un spațiu modern și adaptabil nevoilor de învățare, îi aduce laolaltă pe toți cei care simt că aparțin comunității universitare din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Oferim în egală măsură și cele mai bune condiții de viață în campusul universitar.

Studenții sunt cazați în 7 cămine cu dotări moderne

Pot face mișcare în aer liber sau în interior, beneficiind de sala de sport și de terenuri în aer liber. 


În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești funcționează, prin și pentru studenții celor cinci facultăți, Societatea Antreprenorială Studențească, cu scopul de a sprijini, dezvolta şi încuraja spiritului antreprenorial în mediul universitar. 

Pentru activitățile non-formale și extracurriculare pe studenți îi așteaptă Casa de Cultură a Studenților, care oferă un cadru stimulativ de exprimare și afirmare socială prin activități cultural-artistice, științifice, de voluntariat, antreprenoriat și sportive.

Clubul Sportiv Universitar oferă cadrul de exprimare a studenţilor prin activităţi sportive, facilitând schimburile, din punct de vedere sportiv, între studenţii din Centrul Universitar Ploiești și alte centre universitare.
În cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești funcționează mai multe asociații studențești care desfășoară activități cu un caracter profesional, cultural, educativ și de angajare civică:

  • Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești (LS-UPG)
  • Organizația Studenților din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (OSPG)
  • AEGEE 
  • Asociația Elevilor și Studenților Basarabeni din Ploiești
  •  Petroleum-Gas University of Ploiești SPE Student Chapter.