Aller au contenu principal
d

Acreditări

 

Acreditare ARACIS - GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

Prin serviciile educaţionale oferite și prin activitatea de cercetare desfășurată, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a primit recunoaşterea oficială a nivelului de calitate pe care îl asigură prin obținerea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în urma evaluării instituționale și a Certificatului de conformitate a Sistemului de Management al Calității cu SR EN ISO 9001: 2008 și EN ISO 9001:2008, acordat de AEROQ.