Mergi la conţinutul principal
d

Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

John joe

Conf. dr. ing.
Daniela Popovici

Decan

Date de contact:

B-dul Bucureşti, nr.39,
Ploieşti, România, 100680
Tel.: +40 244 576 211
Tel. mobil: +40 725 351 817
Fax: +40 244 575847
email: decanat_tpp@upg-ploiesti.ro

Mesajul decanului:

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie reprezintă una dintre şcolile de elită ale învăţământului superior românesc având menirea să pregătească specialişti chemaţi să rezolve o problemă stringentă pentru economia naţională - securitatea energetică - dar şi o problemă socială - protecţia mediului - în vederea creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită care îmbină experienţa profesorilor de renume cu mulţi ani de activitate didactică şi de cercetare cu ambiţia şi dăruirea tinerilor, dintre care mulţi sunt formaţi prin studii doctorale, postdoctorale sau de specializare la universităţi de prestigiu din străinătate.

Studenţii au multiple posibilităţi de afirmare, beneficiază de burse, stagii de pregătire practică în ţară şi străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

Absolvenţii facultăţii TPP care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în companii din industria de rafinării şi petrochimie, institute de cercetare şi proiectare, unităţi de învăţământ, organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate îşi recunosc cu mândrie apartenenţa la acest grup de elită al inginerilor de petrol din România al cărui renume a depăşit de mult graniţele patriei noastre.

Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale dar şi în domeniile legate de activităţile industriei de petrol şi petrochimie şi de protecţia mediului.

Toate acestea se constituie în motive importante pentru care vă invit să fiţi alături de noi şi să studiaţi la facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie.