Mergi la conţinutul principal

Noutati

Formularele codificate SMQ se gasesc pe intranet la categoria: FISIER SMQ/FORMULARE. Dupa accesarea acestuia se pot vizualiza sub formă de subcategorii toate departamentele si compartimentele din UPG (care inainte erau postate pe pagina principala de intranet).
 
Lista ultimelor proceduri operationale aparute:
 
PO 07.07  Ed.2/Rev.0 Initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii - Fisier SMQ/Formulare - Proceduri operationale
PO 07.39 Ed.1/Rev.0 Stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora - Fisier SMQ/Formulare - Proceduri operationale
PO 06.08 Ed.1/Rev.0 Programarea si efectuarea concediului - Fisier SMQ/Formulare - Proceduri operationale
PO 07.44 Ed.1/Rev.0 Contestarea evaluarii cunoștințelor la examene/verificări și modul de rezolvare a contestatiilor studentilor - Fisier SMQ/Formulare - Proceduri operationale
PO 07.07 Ed.2/Rev.1 Initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii - Fisier SMQ/Formulare - Proceduri operationale
 
Lista ultimelor formulare aparute:
 
F 510.20/Ed.1 -  Act aditional Scoala Doctorala-protectia datelor - Fisier SMQ/Formulare-Scoala Doctorala
F 511.20/Ed.1 -  Raport de activitate (personal didactic) - Fisier SMQ/Formulare - Departamente
F 512.20/Ed.1 - Raport de activitate (personal didactic auxiliar) - Fisier SMQ/Formulare - Departamente
F 513.20/Ed.1 - Raport de activitate cadru didactic DPPD (cursuri comasate) - Fisier SMQ/Formulare - DPPD
F 514.20/Ed.1 - Cerere inscriere concurs director DGA (Anexa 1) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 515.20/Ed.1 - Proces verbal selectie dosare (Anexa 2) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 516.20/Ed.1 - Borderou predare lucrari proba scrisa (Anexa 3) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 517.20/Ed.1 - Borderou notare proba scrisa/interviu (Anexa 4) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 518.20/Ed.1 - Centralizator punctaj proba scrisa/interviu (Anexa 5) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 519.20/Ed.1 - Proces verbal rezultat proba scrisă/interviu (Anexa 6) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 520.20/Ed.1 - Borderou de interviu candidat (Anexa 7) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 521.20/Ed.1 - Centralizator punctaje finale (Anexa 8) - Fisier SMQ/Formulare - Salarizare-Personal - Concurs Director DGA
F 522.20/Ed.1 - Declaratie pe proprie raspundere respectare legislatie doctorate - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 523.20/Ed.1 - Cerere afiliere la Scoala Doctorala - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 524.20/Ed.1 - Adeverinta absolvire nivel II master - Fisier SMQ/Formulare - DPPD
F 525.20/Ed.1 - Cerere sustinere raport de cercetare nr.1 - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 526.20/Ed.1 - Proces verbal  raport de cercetare nr.1 - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 311.20/Ed.1 - Borderou notare examene si verificari sustinute on-line - Fisier SMQ/Formulare - Decanate
F 330.15/Ed.3 - Cerere rectificare nota cadru didactic - Anexa 3 - Fisier SMQ/Formulare - Decanate
F 527.20/Ed.1 - Conversie punctaj in note - Fisier SMQ/Formulare - Departamente (An pregătitor)
F 009.06/Ed.12 - Fișa cercetare panel 1 si 2 - Fisier SMQ/Formulare - Departamente
F 284.13/Ed.8 - Fisa cercetare panel 4 - Fisier SMQ/Formulare - Departamente
F 286.13/Ed.8 - Fisa cercetare panel 5 - Fișier SMQ/Formulare - Departamente
F 154.10/Ed.2 - Referat numire comisie sustinere teza doctoranzi inainte de 2019 - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 528.20/Ed.1 - Referat numire comisie sustinere teza doctoranzi dupa 2019 - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 529.20/Ed.1 - Fisa de evidenta rezultate cercetare - Fisier SMQ/Formulare - Departament Cercetare
F 530.20/Ed.1 - Proces verbal de recepție rezultate cercetare - Fisier SMQ/Formulare - Departament Cercetare
F 531.20/Ed.1 - Fisa de stabilire a VPN - Fisier SMQ/Formulare - Departament Cercetare
F 532.20/Ed.1 - Cerere presustinere teza - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 149.10/Ed.3 - Proces verbal sustinere publică teza de doctorat - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 533.20/Ed.1 - Propunere comisie de indrumare - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 539.20/Ed.1 - Programare recuperare activitati IDFR - Fisier SMQ/Formulare - DIDFR
F 357.15/Ed.2 - Proces verbal Consiliu Scoala Doctorala - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 358.15/Ed.2 - Componenta comisie evaluare teza de abilitare - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 538.20/Ed.1 - Raport inspecție specială grad I - Fișier SMQ/Formulare - DPPD
F 540.20/Ed.1 - Raport susținere lucrare metodico-științifică grad I - Fisier SMQ/Formulare - DPPD
F 149.10/Ed.4 - Proces verbal sustinere publica teza de doctorat - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 165.10/Ed.5 - Plan de invatamant - Fisier SMQ/Formulare - Decanate
F 557.21/Ed.1 - Fisa inscriere nivelul II zi master - Fisier SMQ/Formulare - DPPD
F 169.10/Ed.5 - Contract anual studii licenta IDFR - Fisier SMQ/Formulare - Secretariat UPG - Contracte de studii
F 170.10/Ed.5 - Contract cadru studii licenta IDFR - Fisier SMQ/Formulare - Secretariat UPG - Contracte de studii
F 582.21/Ed.1 - Raport corelare planuri invatamant ID-IFR - Fisier SMQ/Formulare - DIDFR
F 391.16/Ed.2 - Aviz comisie indrumare doctorat  - Fisier SMQ/Formulare - Scoala Doctorala
F 009.06/Ed.13 - Fisa cercetare panel 1 si 2 - Fisier SMQ/Formulare - Departamente - State de functii
F 284.13/Ed.9 - Fisa cercetare panel 4 - Fisier SMQ/Formulare - Departamente - State de functii
F 286.13/Ed.9 - Fisa cercetare panel 5 - Fisier SMQ/Formulare - Departamente - State de functii
F 605.22/Ed.1 - Fisa de evaluare interna anuala - Fisier SMQ/Formulare - Departamente
F 606.22/Ed.1 - Contestatie nota examen/verificare - Fisier SMQ/Formulare - Decanate
F 607.22/Ed.1 - Proces verbal de evaluare a contestatiilor - Fisier SMQ/Formulare - Decanate
F 165.10/Ed.6 - Plan de învățământ - Fișier SMQ/Formulare - Decanate
F 021.06/Ed.8 - Fișa disciplinei - Fișier SMQ/Formulare - Departamente