Mergi la conţinutul principal
d

Programul de funcționare

Programul de lucru pentru salariații Universității Petrol – Gaze din Ploiești, astfel:

 Personal didactic auxiliar și nedidactic*

Luni – Joi    730 – 1600

Vineri 730 – 1330

Bibliotecă- Sala de Lectură

Schimbul I

Luni – Vineri 730 – 1530

Schimbul II

Luni – Vineri 1030 – 1830

 Îngrijitoare

Schimbul I                                  Schimbul II

Luni – Joi    630 – 1500             Luni – Joi    1300 – 2130  

Vineri 630 – 1230                       Vineri 1230 – 1830  

 Pază

Schimbul I  0630 – 1830

Schimbul II 1830 – 630