Mergi la conţinutul principal
d

Programul de funcționare

PROGRAM DE LUCRU

Consiliul de Administrație, întrunit în data de 10.04.2017, a aprobat

Programul de lucru pentru salariații Universității Petrol – Gaze din Ploiești, astfel:

 Personal didactic auxiliar și nedidactic*

Luni – Joi    730 – 1600

Vineri 730 – 1330

Bibliotecă- Sala de Lectură

Schimbul I

Luni – Vineri 730 – 1530

Schimbul II

Luni – Vineri 1030 – 1830

 Îngrijitoare

Schimbul I                                  Schimbul II

Luni – Joi    630 – 1500             Luni – Joi    1300 – 2130  

Vineri 630 – 1230                       Vineri 1230 – 1830  

 Pază

Schimbul I  0630 – 1830

Schimbul II 1830 – 630

*Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul departamentelor didactice, care desfășoară activități în afara programului  de lucru  (luni - joi 730 – 1600  și vineri 730 – 1330) , programul de lucru de 8 ore este repartizat și adaptat în funcție de activitățile didactice ale studenților. Personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul departamentelor didactice vor întocmi un orar individual săptămânal, iar la sfîrșitul lunii vor întocmi un Raport individual cu programul de lucru și activitățile desfășurate, semnat și aprobat de directorul de departament.

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. COLOJA Pascu Mihai