Mergi la conţinutul principal
d

Manualul calităţii

      Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este o instituţie de stat de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Structura universităţii cuprinde facultăţi, departamente, catedre, centre de cercetare, asociaţii profesionale, culturale şi sportive, cu infrastructura aferentă, inclusă în campusul universitar.
        Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a aderat la Magna Charta a Universităţilor Europene de la Bologna, Italia. Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este documentul de bază care stabileşte rolul, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea universităţii.

MANUALUL CALITATII Ed.4.pdf