Mergi la conţinutul principal
d

Achizitii Publice 2017

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017 (FINAL)

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017

PROIECT PENTRU PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017

REFERAT DE NECESITATE PENTRU P.A.A.P. (produse/servicii/lucrări)

REFERAT DE NECESITATE

LISTA NOILOR CODURI CPV


„Aparate de aer condiționat” cod CPV : 39717200-3

„Modul educațional CAD/CAM” cod CPV : 32581000-9

REPOSTARE - „Reabilitare grupuri sanitare corp A” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare ateliere de intretinere” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare grupuri sanitare corp A” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare sala de curs demisol corp I” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare cantina studenti straini” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare cabina portar intrare Ghighiu” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare birou Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimiei” cod CPV : 45453100-8

REPOSTARE -„Servicii de proiectare pentru intervenții la construcții existente, necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii de laboratoare” cod CPV 793140000-8

„Reabilitare corp E partial, holuri, casa scării, salile ED5, Ed8 și magazine” cod CPV : 45442100-8

„Reabilitare iluminat exterior campus UPG” cod CPV : 45316110-9

„Reabilitare parțială tâmplărie PVC - ferestre cămin 1” cod CPV : 45421100-5

„ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE IT ÎN CADRUL PROIECTULUI INFRASTRUCTURĂ DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DECIZIONALE ȘI DE GUVERNANȚĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII - FOND SPECIAL PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ- CNFIS-FDI-2017-0037” cod CPV : 30213100-6, 38652120-7, 38653400-1, 32422000-7, 48810000-9, 30231320-6, 30213000-5, 32324100-1, 30237260-9, 44300000-3, 48822000-6, 30233132-5

„Platformă integrată de cercetare în domeniul automatizării avansate a proceselor  (identificare, modelare, simulare, reglare)” cod CPV 38810000-6

„Reabilitare conducte alimentare apa și canalizare corp B” cod CPV 45231113-0

„Lucrări de reparații - igienizări la căminele nr. 2,3,4,5,6,7 și cantina Universității” cod CPV 45442100-8

„Lucrări de amenajare sala Ip6” cod CPV 45450000-7

„Reparații și igenizari sala Ap10, în cadrul proiectului INFRASTRUCTURĂ DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DECIZIONALE ȘI DE GUVERNANȚĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII - FOND SPECIAL PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ- CNFIS-FDI-2017-0037” cod CPV 45442100-8

„Servicii de proiectare pentru intervenții la construcții existente, necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii de laboratoare” cod CPV 793140000-8

„Reabilitare conducte agent termic subtraversare drum acces corp E ” cod CPV 45231113-0

„Reabilitare conducte apa calda camin nr. 2 ” cod CPV 45231113-0

„Servicii de pază și transport valori casierie cu agent însoțitor” cod CPV 60100000-9