Mergi la conţinutul principal

Achizitii Publice 2017

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017 (FINAL)

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017

PROIECT PENTRU PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2017

REFERAT DE NECESITATE PENTRU P.A.A.P. (produse/servicii/lucrări)

REFERAT DE NECESITATE

LISTA NOILOR CODURI CPV


„Aparate de aer condiționat” cod CPV : 39717200-3

„Modul educațional CAD/CAM” cod CPV : 32581000-9

REPOSTARE - „Reabilitare grupuri sanitare corp A” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare ateliere de intretinere” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare grupuri sanitare corp A” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare sala de curs demisol corp I” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare cantina studenti straini” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare cabina portar intrare Ghighiu” cod CPV : 45453100-8

„Reabilitare birou Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimiei” cod CPV : 45453100-8

REPOSTARE -„Servicii de proiectare pentru intervenții la construcții existente, necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii de laboratoare” cod CPV 793140000-8

„Reabilitare corp E partial, holuri, casa scării, salile ED5, Ed8 și magazine” cod CPV : 45442100-8

„Reabilitare iluminat exterior campus UPG” cod CPV : 45316110-9

„Reabilitare parțială tâmplărie PVC - ferestre cămin 1” cod CPV : 45421100-5

„ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE IT ÎN CADRUL PROIECTULUI INFRASTRUCTURĂ DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DECIZIONALE ȘI DE GUVERNANȚĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII - FOND SPECIAL PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ- CNFIS-FDI-2017-0037” cod CPV : 30213100-6, 38652120-7, 38653400-1, 32422000-7, 48810000-9, 30231320-6, 30213000-5, 32324100-1, 30237260-9, 44300000-3, 48822000-6, 30233132-5

„Platformă integrată de cercetare în domeniul automatizării avansate a proceselor  (identificare, modelare, simulare, reglare)” cod CPV 38810000-6

„Reabilitare conducte alimentare apa și canalizare corp B” cod CPV 45231113-0

„Lucrări de reparații - igienizări la căminele nr. 2,3,4,5,6,7 și cantina Universității” cod CPV 45442100-8

„Lucrări de amenajare sala Ip6” cod CPV 45450000-7

„Reparații și igenizari sala Ap10, în cadrul proiectului INFRASTRUCTURĂ DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR DECIZIONALE ȘI DE GUVERNANȚĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII - FOND SPECIAL PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ- CNFIS-FDI-2017-0037” cod CPV 45442100-8

„Servicii de proiectare pentru intervenții la construcții existente, necesare modernizării și dezvoltării infrastructurii de laboratoare” cod CPV 793140000-8

„Reabilitare conducte agent termic subtraversare drum acces corp E ” cod CPV 45231113-0

„Reabilitare conducte apa calda camin nr. 2 ” cod CPV 45231113-0

„Servicii de pază și transport valori casierie cu agent însoțitor” cod CPV 60100000-9